Зв’язок професійного вигорання лікарів та медичних помилок
Зв’язок професійного вигорання лікарів та медичних помилок

Мета

Оцінити показники вигорання лікарів, самопочуття та безпечність їх роботи, залежно від виявлених великих медичних помилок.

Учасники та методи

Із 28 серпня 2014 року по 6 жовтня 2014 року проводилось опитування лікарів у Сполучених Штатах Америки стосовно вигорання, втоми, суїцидальних ідей, рівнів безпечності роботи, та нещодавніх медичних помилок. Між усіма цими пунктами зв’язок оцінювався за допомогою багатоваріантної логістичної регресії та ієрархічних моделей зі змішаними ефектами.

Результати

З 6695 лікарів, які вели активну практику, 6586 надали інформацію про вищенаведені сфери дослідження: 3574 (54.3%) повідомили про симптоми вигорання, 2163 (32.8%) повідомили про надмірну втому, і 427 (6.5%) повідомили про нещодавні думки про самогубство. 255 із 6563 (3.9%) повідомили про поганий рівень безпечності для пацієнта у їх основній робочій зоні, і 691 з 6586 (10.5%) повідомили про допущені великі медичні помилки за останні 3 місяці роботи. Лікарі, які повідомили про помилки були більш схильними до симптомів вигорання (77.6% vs 51.5%; P<.001), втоми (46.6% vs 31.2%; P<.001), та нещодавніх думок про самогубство (12.7% vs 5.8%; P<.001). При багатоваріантному моделюванні, про виявлені помилки незалежно частіше повідомляли медики із вигоранням (відношення шансів [OR], 2.22; 95% CI, 1.79-2.76), або втомою (OR, 1.38; 95% CI, 1.15-1.65), а також ті, у кого нижчі показники безпечності роботи (OR, 1.70; 95% CI, 1.36-2.12; OR, 1.92; 95% CI, 1.48-2.49; OR, 3.12; 95% CI, 2.13-4.58; та OR, 4.37; 95% CI, 2.06-9.28 для ступенів B, C, D, та F, відповідно), скориговані на демографічні та клінічні характеристики.

Висновки

У цьому великому національному дослідженні ступені вигорання, втоми та безпечність роботи лікаря були незалежно пов'язані з великими медичними помилками. Заходи, спрямовані на зниження частоти лікарських помилок, повинні покращити як самопочуттю лікарів, так і безпечність роботи.

Джерело

https://www.sciencedirect.com/

Читайте також

Зв’язок професійного вигорання лікарів та медичних помилок
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.
Зв’язок професійного вигорання лікарів та медичних помилок
Лікарі представили перше роботизоване оперативне втручання всередині очного яблука
Команда хірургів успішно виконала вперше в світі оперативне втручання всередині людського ока. Дослідження було протестовано на шести пацієнтах, яким була назначена вітреоретинальна хірургія за допомогою роботизованих приладів, та шість інших, яким була виконана стандартна мануальна хірургія.
Зв’язок професійного вигорання лікарів та медичних помилок
Что исследования на животных говорят нам о механизмах развития близорукости – защита светом?
Исследования на людях показали, что экспозиция светом на открытом воздухе является фактором, защищающим от развития близорукости. Исследования, проводимые на животных, показали, что экспозиция светом в 50 люкс приводила к развитию близорукости у подопытных.
Зв’язок професійного вигорання лікарів та медичних помилок
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск
У пацієнтів з анти-VEGF-терапією відмічається невелике зниження внутрішньоочного тиску через деякий час після інˈєкцій, але з мінімальними відмінностями між афліберцептом, ранибізумабом та бевацизумабом за даними нового дослідження.