Застосування статинів може захистити від увеїту
Застосування статинів може захистити від увеїту
eye test

Цей огляд історій хвороб показує, що шанси розвитку увеїту були приблизно на 50% меншими для пацієнтів, які приймали статини в порівнянні з тими, що їх не приймали.

Оскільки статини мають відносно доброякісний профіль побічних ефектів у порів-нянні з системними імунодепресантами, які часто потрібні для лікування важкого пе-ребігу увеїту, автори припускають, що може бути доцільним призначення статинів пацієнтам з увеїтом для полегшення тяжкості хвороби.

Для того, щоб оцінити зв'язок між використанням статинів та увеїтом, автори проаналізували історії хвороб, порівнюючи 108 випадків увеїту з двома випадково вибраними контрольними групами.

Дані показали, що шанси розвитку увеїту у людей, що приймали статини були на 48% менші, ніж для тих, хто їх не приймав (р = 0,03), після поправки на вік, стать, ра-су та аутоімунні захворювання.

Автори пишуть, що ряд імуномодулюючих і протизапальних механізмів могли б пояснити ці результати. Статини, як було показано, зменшують рівні ключових запа-льних цитокінів, таких як інтерлейкіни 6 і 8 та ФНП-альфа, а також С-реактивного біл-ку. Крім того, цей клас препаратів, як було показано, зменшує взаємодію між лейко-цитами і ендотеліальними клітинами за допомогою міжклітинної адгезійної молекули-1 (ICAM-1). Це може запобігти міграції лейкоцитів через бар’єр кров-сітківка, тим самим зменшуючи внутрішньоочне запалення.

Аналогічним чином статини можуть допомогти посилити проникність гемато-ретинального бар'єру шляхом зменшення утворення вільних радикалів кисню і під-вищення рівнів оксиду азоту. Обидва ці механізми, як було показано, стабілізують ендотеліальні клітини в судинній системі.

http://www.aao.org/editors-choice/statin-use-may-protect-against-uveitis
http://www.ajo.com/article/S0002-9394(15)00013-6/fulltext
Автор перекладу: Дмитро Павленко