Втрата центральної нижньої ділянки поля зору вимагає більш агресивного лікування
Втрата центральної нижньої ділянки поля зору вимагає більш агресивного лікування
Втрата центральної нижньої ділянки поля зору вимагає більш агресивного лікуванняЗберегти

Дослідники виявили, що прогресивне зниження чутливості в центральній нижній області поля зору мало найбільш сильний кореляційний зв’язок з довготривалим зниженням якості життя.

Хоча ці результати є недивними, так як більшість повсякденної діяльності пов'язана з виконанням завдань прямо перед собою на рівні грудей або талії, дослідники запропонували застосовувати більш агресивні терапевтичні заходи для пацієнтів з випадінням в центральній та нижніх ділянках поля зору, в порівнянні з верхніми і більш периферійними ділянками.

В даному дослідженні автори проводили опитування за 25-пунктовою анкетою National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire (NEI VFQ-25) до 236 пацієнтів з глаукомою щорічно протягом 4 років. Темпи зміни полей зору контролювали за допомогою стандартної автоматизованої периметрії по 6-місячних інтервалах.

Кожна зміна на 1 дБ / рік бінокулярно означають зниження чутливості центральної нижньої області на 2,6 одиниць/рік за даними анкети NEI VFQ-25 (р <0,001).

Прогресивне зниження чутливості в центральній нижній ділянці поля зору мало найсильніший кореляційний зв’язок з довготривалим зниженням якості життя, за нею йдуть наступні ділянки: нижня периферична, центральна та верхня периферична. Кореляційний зв’язок центральної нижньої ділянки був значно сильнішим, ніж центральної верхньої (р = 0,011) і периферичної верхньої ділянки (р = 0,001), але був приблизно однаковим з периферичною нижньою ділянкою (р = 0,171).

Крім того, існує також більше зниження суми балів за анкетою NEI VFQ-25 у пацієнтів, які на вихідному рівні мали гіршу чутливість при вимірюванні поля зору.

Вважають, що дефекти поля зору при глаукомі прогресують шляхом поглиблення або розширення існуючої скотоми, чи їх комбінації. Таким чином, пацієнти з більшими за розмірами нижніми або центральними дефектами поля зору на початковому рівні, ймовірно, потребують ретельнішого спостереження та потенційно агресивнішого лікування.

Darrell WuDunn, MD, PhD
http://www.aao.org/, http://www.aaojournal.org/
Автор перекладу: Дмитро Павленко