Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск

Нью–Йорк (Reuters Health). У пацієнтів з анти-VEGF терапією відмічається невелике зниження внутрішньоочного тиску через деякий час після інˈєкцій, але з мінімальними відмінностями між афліберцептом, ранибізумабом та бевацизумабом за даними нового дослідження.

"Відмінності між афліберцептом, ранибізумабом та бевацизумабом були статистично значимі, але в цілому вони були невеликими, що вказувало на відсутність клінічно значущої різниці між цими препаратами і змінами ВОТ через деякий час", - говорить автор.

"В нашому дослідженні, яке використовувало дані Американської Академії Офтальмології, ми виявили статистично значиме, але невелике зниження ВОТ порівняно з початковим у пацієнтів, які отримували інтравітреально інˈєкції афліберцепту, ранибізумабу та бевацизумабу більше одного року. Тим не менше, у 1-3% пацієнтів спостерігалось клінічно значиме підвищення ВОТ", - співавтори доктор Елізабет Атчісон та доктор Метью Мексумбер з університету Раша в Чикаго.

"Із трьох препаратів тільки бевацизумаб асоціювався з великою частотою підвищення ВОТ (9.5%) у тих пацієнтів, в яких було 25 і більше інˈєкцій".

Клініцисти повинні пам’ятати про це, особливо, при довготривалому лікуванні цими препаратами вікової макулодистрофії, діабетичній ретинопатії чи оклюзіях судин сітківки.

Було обстежено 23 282 пацієнти, в основному з ВМД, ДРП та макулярним набряком сітківки, які отримували щонайменше 1 інˈєкцію з трьох вище вказаних препаратів в праве око. Автори порівнювали зміни ВОТ до інˈєкції, відразу після інˈєкції та через 1 рік. Крім того, всі пацієнти були поділені на декілька підгруп, залежно від деяких факторів, наприклад, діагноз глаукома, чи хірургія катаракти.

Всі підгрупи пацієнтів для всіх препаратів мали невелике зменшення ВОТ від 0.04 мм.рт.ст до 45 мм.рт.см. Порівнюючи три препарати ВОТ був вищим у пацієнтів, що отримували лікування бевацизумабом, порівняно з тими, хто отримував лікування афліберцептом та ранібізумабом, хоча відмінності були незначними. Це дослідження проводилось в групі, де не було пацієнтів з глаукомою та пацієнтів, що перенесли оперативне лікування катаракти в період проведення дослідження.

В іншій групі пацієнтів (враховуючи такі фактори як стать, раса, вік, кількість інˈєкцій, історія глаукоми, історія вітректомії) для афліберцепта порівняно з бевацизумабом результати ВОТ в мм.рт.ст. були такими: -0.43 (р˂0.001) для всіх пацієнтів; -0.40 (р˂0.001) для пацієнтів з ВМД, та 0.107 (р˂0.01) для пацієнтів, які не отримували лікування. Кінцеві результати ВОТ для ранібізумаба порівняно з бевацизумабом складали -0.14 для всіх пацієнтів, -0.09 для пацієнтів з ВМД, і 0.12 для пацієнтів, що не отримували лікування (р˂0.001 для всіх).

http://www.medscape.com
Автор перекладу: Олександа Хантіль

Читайте також

Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск.
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск.
Лікарі представили перше роботизоване оперативне втручання всередині очного яблука
Команда хірургів успішно виконала вперше в світі оперативне втручання всередині людського ока. Дослідження було протестовано на шести пацієнтах, яким була назначена вітреоретинальна хірургія за допомогою роботизованих приладів, та шість інших, яким була виконана стандартна мануальна хірургія.
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск.
Что исследования на животных говорят нам о механизмах развития близорукости – защита светом?
Исследования на людях показали, что экспозиция светом на открытом воздухе является фактором, защищающим от развития близорукости. Исследования, проводимые на животных, показали, что экспозиция светом в 50 люкс приводила к развитию близорукости у подопытных.
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск.
Влияние гигиенических процедур на загрязнение контейнеров для контактных линз
Цель исследования - оценить связь между уровнем загрязнения контейнера для контактных линз и гигиеническими процедурами.