Вітовська Оксана. Верховна Рада України. 16.12.2015
Вітовська Оксана. Верховна Рада України. 16.12.2015

ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ
ПРО РЕФОРМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Сесійний зал Верховної Ради України

16 грудня 2015 року


ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам дякую.
Я на правах головуючого продовжую наші слухання на 15 хвилин, до 18:15. У ще чотири промовці, тому ще раз дуже прошу дотримуватися регламенту.
Отже, Вітовська Оксана Петрівна. Будь ласка. Прошу підготуватися Онищенка Владислава.

ВІТОВСЬКА О.П., завідувач кафедри офтальмології Націо­нального медичного університету імені О.О. Богомольця. Шановний пане головуючий! Шановні добродії! Щоб зрозуміти, що відчуває людина, яка втратила зір, спробуйте зав’язати хустиною очі та вико­нати звичні для нас дії – пройти знайомими дорогами, прожити один день.

За даними ВООЗ, сліпі та слабкозорі втричі частіше потрап­ляють у ДТП та страждають на депресії, вдвічі частіше травмуються під час прогулянок. Якість життя слабкозорих людей та сліпих, за результатами досліджень, наближена до стану фізичної смерті.

У 2013 році ВООЗ схвалила План дій для забезпечення загального доступу до здоров’я очей на 2014-2019 роки, мета якого – зменшення масштабів порушень зору, яким можна запобігти, на третину.

За офіційними даними, в Україні щороку реєструється понад 4,5 тисячі первинних інвалідів внаслідок захворювання органа зору, з них половина – сліпі. Загалом кількість сліпих та слабкозорих в Україні перевищує зазначений показник вдесятеро. Втім, світова практика засвідчує, що у 80 % випадків можна уникнути сліпоти.

У нашій країні серед первинних інвалідів найвищі показники сліпоти та слабкозорості мають інваліди, хворі на глаукому. Факторами, які спричиняють постійно зростаюче число інвалідів-сліпих, є пізня стадія захворювання на момент його виявлення та малоефективне лікування через високовартісні медичні препарати. Водночас останніми роками поширеність глаукоми зросла на трети­ну серед працездатного населення. Цей факт свідчить не лише про медико-соціальну, а й про економічну значущість патології, пов’я­зану з витратами держави.

Враховуючи зазначене, за підтримки керівництва Міністерства охорони здоров’я України, зокрема профільного заступника міні­стра, із залученням фахівців Національної академії медичних наук розроблено проект Плану заходів щодо профілактики сліпоти вна­слідок первинної глаукоми, головна мета якого – зниження рівня інвалідності (слабкозорості та сліпоти) внаслідок цієї патології. І визначені завдання, серед яких основними є:
• відновлення системи профілактики, скринінгу цієї патології;
• розроблення науково обґрунтованого переліку лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання,
які мають забезпечуватися за рахунок державного або місцевого бюджету;
• створення Національного реєстру хворих на глаукому та осіб із високим ризиком її виникнення.

Тому буду дуже вдячна за фахову та цільову підтримку в роз­робленні саме державної програми з профілактики сліпоти внаслідок глаукоми, що дасть змогу досягти мети, зазначеної у Плані дій ВООЗ, та вийти Україні в питанні оздоровлення нації на рівень роз­винених європейських країн.

Шановні друзі! Варто зазначити, що, на жаль, в Україні з’явив­ся досвід надання допомоги при воєнних травмах. Зазначені питання не раз обговорювалися на спільних нарадах провідних фахівців у га­лузі офтальмології МОЗ, Міністерства оборони та Національної ака­демії медичних наук. Воєнні ураження органу зору, як правило, призводять до незворотних анатомічних змін – втрати ока, інвалідно­сті. Оскільки понад 90 % випадків ураження при воєнній травмі є комбіновані, необхідно забезпечити комплексну реабілітацію, а при втраті ока – очне протезування, що потребує так само допомоги з боку держави.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 10 секунд.

ВІТОВСЬКА О.П. Враховуючи вищезазначене, хочу звернути увагу на нагальність вирішення найгостріших проблем інвалідності населення внаслідок хвороб ока. І хочу нагадати, що наш зір – це світ навколо нас. Просто не забувайте про це. Давайте його збере­жемо разом.

Читайте також

Вітовська Оксана. Верховна Рада України. 16.12.2015
Главный офтальмолог МОЗ – о методах лечения глаукомы
Главный офтальмолог Украины Оксана Витовская рассказала в эфире "Сніданок з 1+1", как своевременно выявить и не допустить заболевание глаукомой
Вітовська Оксана. Верховна Рада України. 16.12.2015
Досвід ведення пацієнтів з неінфекційними увеїтами [Відео]
Досвід ведення пацієнтів з неінфекційними увеїтами [Відео]
Вітовська Оксана. Верховна Рада України. 16.12.2015
Какие возможности имеет современный человек для коррекции зрения. Видео
Доцент кафедры офтальмологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Баран Татьяна Владимировна: Сейчас мы разделяем несколько возрастных групп. В детском возрасте это миопия. К сожалению, в последнее время мы миопия прогрессирует, потому что компьютеры и гаджеты влияют на детское зрение. Родители должны ограничивать детей в использовании гаджетов, потому что бывают случаи, когда остановить этот процесс невозможно. В дальнейшем этому ребенку потребуется коррекция зрения
Вітовська Оксана. Верховна Рада України. 16.12.2015
Азбука реальності
Радіо Промінь, Азбука реальності. Гість в студії - головний офтальмолог України Вітовська Оксана Петрівна, д.м.н., професор