Важкі інфекційні процеси рогівки, індуковані носінням контактних лінз
Важкі інфекційні процеси рогівки, індуковані носінням контактних лінз

Автори: Г.І.Дрожжина, А.Н.Іванова, В.Л.Осташевський, Т.Б.Гайдамака, Е.В.Івановська, Б.М.Коган, В.Я.Усов
ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України"; Одеса (Україна).

Вступ

В останні роки багато авторів відзначають зміну факторів ризику розвитку мікробних кератитів, а також спектру збудників, які їх викликають. Провідним чинником ризику інфекційних кератитів є використання контактних лінз (КЛ).

Мета

Аналіз випадків важких інфекційних запальних процесів рогівки, індукованих носінням КЛ.

Матеріал і методи

Під наглядом перебувало 60 осіб (64 ока) з важкими інфекційними запальними процесами рогівки, у віці від 15 до 63 років (М=35,3 ± SD20,3), які розвинулися в результаті носіння коригуючих аномалію рефракції КЛ. У 4х пацієнтів процес був двосторонній. Тривалість користування КЛ склала від 0,5 до 44 років (М=9.41 ± SD7.33).

Результати

Клінічні форми ураження рогівки були наступними: глибокі стромальні кератити - 16 очей; виразки рогівки - 34, (в тому числі: з розплавленням строми - 14 очей, з перфорацією рогівки - 6 очей); виразки ускладнені абсцесом рогівки - 4 ока, переднім ендофтальмітом - 10 очей. При біомікроскопії рогівки розмір патологічного вогнища варіював від 0.5 мм до 11 мм (M=6.21 ± SD2,29). У 92.2% випадків спостерігалося глибоке розташування запального вог нища. Наявність гипопиона висотою від 0.5 до 4 мм виявлено в 11 випадках (17.1%), фібринозний ексудат в передній камері - на 12 очах (18.7%), в області зіниці - на 2 очах (3.1%). З анамнезу з'ясовано, що у всіх випадках, хворі не дотримувалися гігієни при користуванні КЛ. При мікробіологічному дослідженні вмісту кон'юнктивальної порожнини бактеріальна флора виявлена на 19 очах (29.6%), грибкова - на 12 (18.8%), змішана флора - на 31 (48.4%), найпростіші (акантамеби) - 2 ока (3.1%). З бактеріальної флори превалювала синьогнійна паличка - 10 випадків (52,6%). Консервативно проліковано 34 пацієнта (38 око), 25 хворим проведена кератопластика з лікувальною метою. В результаті проведеного лікування в 98,5% випадків (63 ока) інфекційний запальний процес був купійованим і очі збережені як орган. У 54 пацієнтів (84,3%) з'явилися перспективи хірургічного втручання з оптичною метою.

Висновки

Інфекційні запальні процеси рогівки внаслідок носіння м'яких контактних лінз відрізняються особливою тяжкістю (в 52,6% збудником інфекційного процесу є Pseudomonas aeruginosa), що вимагає раннього інтенсивного лікування та своєчасного направлення в спеціалізовані центри для лікувальної кератопластики.

Ключові слова

контактні лінзи, інфекційні запальні процеси рогівки, лікування.