Увеальна меланома. Імунореактивність ядерного BRCA1-асоційованого протеїну-1 пухлини є показником метастазів
Увеальна меланома. Імунореактивність ядерного BRCA1-асоційованого протеїну-1 пухлини є показником метастазів

Ціль

Вивчити експресію BRCA1-білків-1 (BAP1) первинних увеальних меланом без метастазування і проаналізувати кореляцію між імунореактивністю BAP1 первинної увеальної меланоми та іншими клініко-патологічними ознаками.

Учасники

В даний аналіз були включені 40 пацієнтів з увеальною меланомою (середній вік 57,98+14,75 років), 20 з яких не мали метастатичного ураження і 20 пацієнтів з метастазами.

Методи

Були розглянуті медичні записи і гістологічні зразки пацієнтів з первиноою увеальною меланомою, проліковані методом енуклеації. Експресію BAP1 оцінювали за допомогою імуногістохімічного зафарбовування зразків, фіксованих формаліном та парафіном. Імунореактівність в ядрі оцінювали шляхом оцінки проценту первинних пухлинних клітин, які позитивно зафарбовувались (ядро чи цитоплазма) на одне поле великою площею 200x (0-3).

Основні результати

Розмір пухлини, гістологічні особливості,ядерний і цитоплазматичний ступінь імунореактивності BAP1 і результати пацієнтів, включаючи розвиток метастазів.

Результат

Значно нижча (P = 0,025) ядерна імунореактивність BAP1 спостерігалась в групі метастатичної меланоми. Велика товщина пухлини, її базальний діаметр і більш поширена стадія TNM були зв’язані зі збільшенням випадків розвитку метастазів (P<0,05). Крім того, пухлини з великою частиною клітин, які експресували ядерний BAP1, зменшували шанси розвитку метаститичного ураженням (P=0,042). Показник тривалості життя без метастазів значно вищий у пацієнтів з увеальною меланою з високим ступенем ядерного BAP1- зафарбовування (P=0,004).

Висновки

Час до розвитку метастазів відрізняється у пацієнтів з первинною увеальною меланою з різними рівнями ядерної імунореактивноісті BAP-1. В даному досліді ядерне зафарбовування BAP-1 являється єдиним значущим незалежним провісником метастатичного ураженням. Наші дані підтверджують роль імуногістохімічного фарбування BAP1 первинної меланоми для оцінки метастатичного ризику.

Джерело

http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(17)31332-5/fulltext

Переклад

Vasiliy Felix

Читайте також

Увеальна меланома. Імунореактивність ядерного BRCA1-асоційованого протеїну-1 пухлини є показником метастазів
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.
Увеальна меланома. Імунореактивність ядерного BRCA1-асоційованого протеїну-1 пухлини є показником метастазів
Лікарі представили перше роботизоване оперативне втручання всередині очного яблука
Команда хірургів успішно виконала вперше в світі оперативне втручання всередині людського ока. Дослідження було протестовано на шести пацієнтах, яким була назначена вітреоретинальна хірургія за допомогою роботизованих приладів, та шість інших, яким була виконана стандартна мануальна хірургія.
Увеальна меланома. Імунореактивність ядерного BRCA1-асоційованого протеїну-1 пухлини є показником метастазів
Что исследования на животных говорят нам о механизмах развития близорукости – защита светом?
Исследования на людях показали, что экспозиция светом на открытом воздухе является фактором, защищающим от развития близорукости. Исследования, проводимые на животных, показали, что экспозиция светом в 50 люкс приводила к развитию близорукости у подопытных.
Увеальна меланома. Імунореактивність ядерного BRCA1-асоційованого протеїну-1 пухлини є показником метастазів
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск
У пацієнтів з анти-VEGF-терапією відмічається невелике зниження внутрішньоочного тиску через деякий час після інˈєкцій, але з мінімальними відмінностями між афліберцептом, ранибізумабом та бевацизумабом за даними нового дослідження.