Українська офтальмологія. З минулого в майбутнє
Українська офтальмологія. З минулого в майбутнє

Щорічна зустріч Товариства Юліуса Гіршберга відбулася минулого року в той самий час і там же, де мав відбутися Конгрес Німецького офтальмологічного товариства. Він був переформатований на онлайн-захід за короткий термін.

Завдяки віртуальному формату конгресу у конференції змогли знову взяти участь не тільки члени товариства, але й міжнародні представники та друзі Товариства Юліуса Гіршберга, які цікавляться історією офтальмології.

Перша наукова зустріч на тему "Міжнародна офтальмологія" під головуванням професора Оксани Вітовської (Київ, Україна) та д-ра Франка Гоеса (Брашаат, Бельгія) розпочалась доповіддю проф. Вітовської О. "Українська офтальмологія. З минулого в майбутнє". Були представлені основні досягнення в історії української офтальмології. Доповідач зосередився на деяких найвідоміших людях, що мали велике значення не лише для розвитку національної, але й європейської офтальмології.

English

The annual meeting of the Julius Hirschberg Society, took place last year at the same time and in the same place as the DOG Congress was to take place. It was rescheduled to an online event at short notice.

With the virtual setup of the congress, it was not only possible for members to take part in the conference again, who had a long journey would be too burdensome, but also international members and friends of the Julius Hirschberg Society who are committed to interesting ophthalmic history.

The first scientific meeting on "International Ophthalmology", chaired by Prof. Oksana Vitovska (Kiev, Ukraine) and Dr. Frank Goes (Braschaat, Belgium) was awarded the Vitovska opened a keynote lecture, she spoke about “Ukrainian ophthalmology. From the past to the future ". The main achievements in the history of Ukrainian ophthalmology were presented. The speaker concentrated on some of the most famous people who were of great importance not only for the development of national but also of European ophthalmology.

Читайте також

Українська офтальмологія. З минулого в майбутнє
Наука про очі: екскурс в історію офтальмології
Сьогодні лікуванню піддаються майже усі хвороби очей. Це не дивно, адже вивченням органів зору лікарі почали займатися ще до нашої ери. З того часу офтальмологія пройшла довгий шлях операцій, відкриттів та гучних імен.
Українська офтальмологія. З минулого в майбутнє
Академік Ф.Г. Яновський: грані особистості
Стаття присвячена Ф.Г. Яновському — українському терапевтові, одному з основоположників київської терапевтичної школи. Коло його наукових і практичних інтересів: туберкульоз і гострі інфекційні захворювання, хвороби нирок, легенів, клінічна бактеріологія, курортологія.
Українська офтальмологія. З минулого в майбутнє
Володимир Бец: у медицині й поза нею
Володимир Олексійович Бец - великий український вчений, чиї праці відкрили нову епоху у вивченні центральної нервової системи людини.