Провокаційний тест з ібопаміном може бути корисним в діагностиці ранніх стадій глаукоми
Провокаційний тест з ібопаміном може бути корисним в діагностиці ранніх стадій глаукоми
Провокаційний тест з ібопаміном може бути корисним в діагностиці ранніх стадій глаукоми

В ході проспективного дослідження порівняно 44 пацієнтів, у яких при офтальмоскопії встановлено наявність дисків зорових нервів (ДЗР) з підозрою на глаукому, з 37 пацієнтами з нормальними ДЗН та без додаткової патології з боку органа зору, з метою оцінки діагностичної здатності теста з ібопаміном.

Ібопамін має фармакологічну властивість підвищувати внутрішньоочний тиск, блокуючи систему відтоку внутрішньоочної рідити, тому застосовується для проведення провокаційних тестів.

З 81 людини, у 26 було діагностовано ранню глаукому в стадії допериметричних змін.

"Середня загальна товщина шару нервових волокон сітківки, а також середні показники в скроневих, нижньоскроневих та нижньоназальних секторах були значно нижчі у групі пацієнтів з позитивним тестом з ібопаміном, порівняно з пацієнтами з негативним результатом тесту", - сказав автор дослідження.

Тест був на 78,7% чутливим та на 71,6 % специфічним щодо раннього виявлення глаукоми. "Позитивна прогностична цінність була 61,67%, а негативна прогностична цінність становила 85,2%," - говориться в дослідженні.

Після корекції за віком, статтю, вихідним ВОТ і пахіметрією, у пацієнтів з позитивним тестом ризик розвитку глаукоми був у вісім разів вищим в порівнянні з тими, хто мав негативний результат тесту. У разі позитивного результату і підозрілого ДЗН – ризик був у 32.4 рази вище, порівняно з випадками нормального ДЗН. – by Kristie L. Kahl

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

оцінити діагностичну спроможність провокаційного тесту з ібопаміном з метою раннього виявлення глаукоми.

МЕТОДИ:

44 пацієнти з підозрілими оптичними дисками включенні у дослідження для порівняння з контрольною групою з 37 чол., які мали нормальні оптичні диски та не мали офтальмологічних захворювань. Тест з ібопаміном проводили у всіх пацієнтів, після чого було проведено діагностичні тести для глаукоми, оцінку полів зору, і spectral-domain оптичну когерентну томографію.

РЕЗУЛЬТАТИ:

Рання глаукома була діагностована у 26 пацієнтів. Чутливість тесту з ібопаміном у виявленні ранньої глаукоми склала 78,7%, зі специфічністю 71,6%. У багатофакторних аналізах з поправкою на демографічні та клінічні дані, у пацієнтів з позитивним тестом з ібопаміном ризик розвитку глаукоми був у 8 разів вищим, в порівнянні з тими, хто мав негативний результат тесту; ризик розвитку глаукоми був найвищим серед ібопамін-позитивних пацієнтів з попередніми клінічно діагностованими проявами глаукоми.

ВИСНОВКИ

Тест з ібопаміном показав адекватну діагностичну ефективність для виявлення осіб з підвищеним ризиком глаукоми на ранній стадії захворювання.

Посилання на оригінал статті та саме дослідження (англійською мовою).