Характеристики слізної плівки та мейбомієвих залоз у підлітків
Характеристики слізної плівки та мейбомієвих залоз у підлітків

Мета

Встановити нормативні значення параметрів очної поверхні у підлітків, та дослідити фактори, пов’язані із порушенням роботи мейбомієвих залоз.

Методи

В це крос-секційне дослідження були включені особи віком від 8 до 17 років. Усім учасникам були видані анкети-опитувальники щодо сухого ока та способу життя. Були проведені вимірювання слізної плівки та мейбографія. Статистичні тести включали однобічний аналіз дисперсії для встановлення різниці між параметрами очної поверхні осіб різних вікових груп, та лінійної кореляції між клінічними результатами і способом життя.

Результати

В дослідженні взяли участь 225 осіб. Тридцять чотири (15%) повідомили про наявність дискомфорту в оці, частіше всього – зуду. Висота сльозового меніску зростала із віком, та була найбільшою у найстарших учасників (середнє значення = 0.25 mm, P < 0.01). Серед усіх учасників, мейбографія показала, що в 39% верхніх повік і в 39% нижніх було наявне зменшення кількості мейбомієвих залоз. Середній показник такого зменшення складав 0.50 ± 0.57 для верхніх повік, і 0.67 ± 0.93 для нижніх. Не було жодної кореляції між користуванням телефоном/планшетом і дисфункції мейбомієвих залоз як для верхніх (P = 0.39), так і нижніх (P = 0.56) повік.

Висновки

Частота очних симптомів у підлітків складала 15%. Оскільки вважається, що зменшення кількості мейбомієвих залоз відбувається із віком, було несподівано отримати результати, що відображають невеликі показники зменшення кількості мейбомієвих залоз у більшості учасників цього дослідження на одній чи обох повіках. Хоча не було знайдено жодної кореляції між використанням електронних пристроїв та зменшенням кількості мейбомієвих залоз, досі залишаються невідомими довготривалі ефекти використання цифрових пристроїв, які можуть мати місце у осіб досліджуваних вікових груп.

Оригінальне дослідження: Tear Film and Meibomian Gland Characteristics in Adolescents
https://journals.lww.com/

Читайте також

Характеристики слізної плівки та мейбомієвих залоз у підлітків
Використання спіронолактону при хронічній формі центральної серозної хоріоретинопатії
Центральна серозна хоріоретинопатія (ЦСХ) являє собою захворювання, яке супроводжується серозним відшаруванням нейросенсорної частини сітківки над ділянкою просочування хоріокапілярів через пігментний епітелій сітківки. Спіронолактон — синтетичний стероїдний калійзберігальний діуретичний засіб, який є конкурентним антагоністом альдостерону і впливає на обмін натрію і калію в дистальних канальцях нефрону.
Характеристики слізної плівки та мейбомієвих залоз у підлітків
Новые глазные капли - «Eye-t® Эктоин Про» для лечения аллергического конъюнктивита
Исследование проведено у 30 больных (60 глаз) с аллергическим конъюнктивитом в возрасте от 18 до 65 лет (41± SD15). Среди них было 13 мужчин и 17 женщин. Обследование пациентов включало: изучение анамнеза, наличие сопутствующей патологии со стороны органов дыхания, кожи и др., наличие предшествующего лечения АК и его длительность.
Характеристики слізної плівки та мейбомієвих залоз у підлітків
Выбор терапии при синдроме сухого глаза с нарушением муцинового компонента слезной пленки
Авторы: Скрипник Р.Л., Тихончук Н.А. Цель исследования - улучшение лечения пациентов ССГ с дефицитом муцинового слоя слезной пленки при помощи препарата, содержащего кармелозы натриевую соль, витамин А и Е.
Характеристики слізної плівки та мейбомієвих залоз у підлітків
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.