Візуалізація хоріоідеї за допомогою Swept Source Optical Coherence Tomography
Візуалізація хоріоідеї за допомогою Swept Source Optical Coherence Tomography

Оптична когерентна томографія (ОКТ, англ. ОСТ) є невід’ємною діагностичною процедурою будь якого хворого офтальмологічного профілю. Першою доступною методикою було time domain OCT з роздільною здатністю 10 μm. Наступним кроком у розвитку стала розробка методики spectral domain ОСТ (SD-OCT) з роздільною здатністю 5–6 μm та довжиною хвилі 800– 870 nm. Подальше вдосконалення такої методики полягало у збільшенні довжини хвилі до 1,000–1,040 nm, що дало змогу візуалізувати структури, які знаходяться під пігментним епітелієм сітківки.

Як відомо, хоріоідея містить зовнішню та внутрішню мембрани Бруха, шар хоріокапілярів, шари Сетлера та Халлера, які відмежовані від склери супрахоріоідальним простором. За даними досліджень показники товщини, в т.ч. окремих шарів, та об’єму сітківки в нормі відрізняються в залежності від методу вимірювання та розрахунку. На даний момент вже з’явилися можливості для автоматичного вимірювання таких показників на апаратах SD-OCT.

При дослідженні хоріодеї у хворих з сухою формою вікової макулодистрофії (ВМД) було відмічено поступове зменшення її товщини в залежності від стадії захворювання. У пацієнтів з вологою формою ВМД відмічалося збільшення товщини шару Халлера при початкових стадіях захворювання зі зменшенням загальної товщини хоріоідеї із його прогресуванням. Вікова хоріоідальна атрофія також супроводжувалась поступовим зменшенням товщини хоріоідеї, особливо у хоріокапілярному шарі. У пацієнтів з центральною серозною хоріоретинопатією спостерігалося збільшення товщини хоріодеї у місцях підвищеної проникності судинної стінки, які були локалізовані за допомогою індоціанін зеленої ангіографії. При дослідженні пацієнтів з глаукомою було відмічено зменшення товищини хоріоідеї в перипапілярній та макулярній ділянках. Також представлені дані дослідження хоріоідеї хворих вітреоретинального профілю (епіретинальна мембрана, макулярний розрив та вітреоретинальні дегенерації). Було також виявлено зменшення товщини хоріоідеї у курців, хворих на мігрень, пацієнтів з хворобою Паркінсона, Альцгеймера та розсіяним склерозом.

Отже, візуалізація хоріоідеї за допомогою SD-OCT встановлює нову віху в дослідженні структур очного яблука та вже має велике клінічне значення в обстеженні хворих офтальмологічного профілю.

Choroidal Imaging with Swept Source Optical Coherence Tomography

The choroid provides up to 70 % of blood and oxygen to the eye. Pathological changes of this vascular tissue may lead to malnutrition of the retina and therefore be involved in the pathogenesis of numerous retinal disorders. Swept source optical coherence tomography (SS-OCT) is a new development of a non-invasive imaging technique that uses a tunable laser source with a higher wavelength light than conventional spectral domain OCT (SD-OCT). This enables visualisation of tissues below the retinal pigment epithelium. Thanks to SS-OCT’s ultrahigh speed and ultrahigh resolution it is possible to assess choroidal layers as well as to automatically create 3D maps of its thickness and volume. This review is to discuss how SS-OCT has improved our understanding of choroidal anatomy and function in various retinal and chorioretinal diseases. In future, detailed evaluation of choroid may play a crucial role in the diagnosis and management of various retinal diseases.

Full text article