Короткострокові ефекти озону нижніх шарів атмосфери у пацієнтів із хворобою сухого ока
Короткострокові ефекти озону нижніх шарів атмосфери у пацієнтів із хворобою сухого ока

Мета

Дослідити зміни клінічних особливостей пацієнтів із хворобою сухого ока, відповідно до короткочасного зовнішнього впливу озону нижніх шарів атмосфери.

Методи

Це проспективне дослідження включало пацієнтів із хворобою сухого ока, які лікувались одними й тими ж препаратами (0.05% циклоспорин або 3% діквафосол), та відвідували лікарню двічі із 2-місячним інтервалом. Пацієнти, які продемонстрували короткий час розриву слізної плівки і позитивне фарбування очної поверхні, були розподілені до груп циклоспорину і діквафосолу, відповідно. Під час кожного візиту оцінювали наступні показники: індекс захворюваності очної поверхні (OSDI), секрецію сліз, час розриву слізної плівки та фарбування рогівки флуоресцеїном. За один тиждень до проведення вищевказаних досліджень була зроблена експозиція озоном, орієнтована на середній рівень приземного озону. Зміни параметрів сухості очей відповідно до змін концентрації озону були проаналізовані за допомогою одно- та багатофакторного лінійних аналізів.

Результати

В дослідження було включено 33 пацієнта. Середній вік учасників становив 55.2 ± 10.5 років. Концентрації озону були суттєво пов’язані зі збільшенням показника OSDI (R = 0.304, P = 0.0006) та зменшенням секреції сльози (R = −0.355, P = 0.0012) в однофакторних моделях. В багатофакторних моделях ці результати зберігались: OSDI збільшився на 3.43 бали (β = 3.43, P = 0.002), а секреція сльози знизилась на 1.43 мм (β = −1.43, P = 0.015), як реакція на збільшення концентрації озону на 0.01 ppm протягом 2-місячного інтервалу. Зокрема, у групі циклоспорину були виявлені більш помітні зміни у показниках OSDI та секреції сліз, відповідно до змін концентрації озону (P <0,05).

Висновки

Короткочасна експозиція підвищеною концентрацією приземного озону призводить до посилення очного дискомфорту та зниження секреції сльози у пацієнтів із хворобою сухого ока.

Оригінальне дослідження: Short-Term Effects of Ground-Level Ozone in Patients With Dry Eye Disease
https://journals.lww.com/

Читайте також

Короткострокові ефекти озону нижніх шарів атмосфери у пацієнтів із хворобою сухого ока
Використання спіронолактону при хронічній формі центральної серозної хоріоретинопатії
Центральна серозна хоріоретинопатія (ЦСХ) являє собою захворювання, яке супроводжується серозним відшаруванням нейросенсорної частини сітківки над ділянкою просочування хоріокапілярів через пігментний епітелій сітківки. Спіронолактон — синтетичний стероїдний калійзберігальний діуретичний засіб, який є конкурентним антагоністом альдостерону і впливає на обмін натрію і калію в дистальних канальцях нефрону.
Короткострокові ефекти озону нижніх шарів атмосфери у пацієнтів із хворобою сухого ока
Новые глазные капли - «Eye-t® Эктоин Про» для лечения аллергического конъюнктивита
Исследование проведено у 30 больных (60 глаз) с аллергическим конъюнктивитом в возрасте от 18 до 65 лет (41± SD15). Среди них было 13 мужчин и 17 женщин. Обследование пациентов включало: изучение анамнеза, наличие сопутствующей патологии со стороны органов дыхания, кожи и др., наличие предшествующего лечения АК и его длительность.
Короткострокові ефекти озону нижніх шарів атмосфери у пацієнтів із хворобою сухого ока
Выбор терапии при синдроме сухого глаза с нарушением муцинового компонента слезной пленки
Авторы: Скрипник Р.Л., Тихончук Н.А. Цель исследования - улучшение лечения пациентов ССГ с дефицитом муцинового слоя слезной пленки при помощи препарата, содержащего кармелозы натриевую соль, витамин А и Е.
Короткострокові ефекти озону нижніх шарів атмосфери у пацієнтів із хворобою сухого ока
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.