Дослідження стовбурових клітин в офтальмології: стовбурові клітини, отримані з кісткового мозку для лікування пігментного ретиніту
Дослідження стовбурових клітин в офтальмології: стовбурові клітини, отримані з кісткового мозку для лікування пігментного ретиніту

Попередня інформація

Сімнадцять пацієнтів з білатеральною втратою зору через пігментний ретиніт пройшли курс лікування аутологічними стовбуровими клітинами із кісткового мозку (BMSC) в рамках дослідження Stem Cell Ophthalmology Treatment Study (SCOTS and SCOTS 2). Ці дослідження, що використовували аутологічні BMSC для лікування захворювань сітківки та зорового нерва, та відповідали критеріям включення, були затверджені National Institutes of Health (NIH), Office of Human Research Protection (OHRP) та Institutional Review Board (IRB).

Методи

Середній вік пацієнтів, що проходили лікування, становив 48.8 років. Середня тривалість хвороби до лікування становила 27.6 років, і діапазон становив від 4 до, приблизно, 60 років. Уражені очі лікувались або ретробульбарним введенням BMSC, або субтеноновим з внутрішньовенним введеннями. В інших випадках застосовувалось ретробульбарне, субтенонове, інтравітреальне та внутрішньовенне введення клітин. Подальше спостереження проводилось протягом щонайменше 6 місяців. Первинним результатом була гострота зору, що вимірювалась за допомогою таблиць Снеллена, або була переведена в LogMAR.

Результати

Після проходження терапії в SCOTS або SCOTS 2, 11 пацієнтів (64.7%) показали покращення бінокулярного зору, в середньому, на 10.23 строк таблиці Снеллена, порівнюючи із гостротою зору перед початком лікування. 8 пацієнтів (35.3%) залишились стабільними протягом періоду спостереження. Жоден із пацієнтів не мав цілковитої втрати зору. Із 33 пролікованих очей, гострота зору 15 очей (45.5%) покращилась, в середньому, на 7.9 строк таблиці Снеллена. Ще 15 очей залишись без відчуття змін. А 3 ока (9%) мали погіршення гостроти зору на 1.7 строк таблиці Снеллена. Покращення гостроти зору варіювали від 1 до 27 строчок зору. При оцінці за допомогою шкали LogMAR, гострота зору покращилась на значення від 23% до 90%, з середнім значенням 40.9%, відносно початкових значень. При оцінюванні усіх пацієнтів та очей, що підходили для оцінки за шкалою LogMAR, було встановлено покращення зору на 31%, відносно початкових значень. Результати мали статистичне значення (P=0.016). Хірургічних ускладнень не було.

Висновки

Протоколи BMSC досліджень SCOTS досягли значного покращення гостроти зору або стабілізації пігментного ретиніту, що мало статистичне значення. Тривалість захворювання не мала впливу на те, як очі відповідають на лікування. Була підтверджена безпечність даного лікування. Можливі механізми через які сталися покращення включають: трансдиференціацію BMSC в Neuronal Nuclei (NeuN) позитивні клітини, BMSC паракринову секрецію нейротрофічних факторів та гормонів, перенесення мітохондрій, вивільнення матричної РНК чи інших сполук через екзосоми або мікровезикули. Враховуючи позитивний результат лікування, при цій прогресуючій патології, слід розглянути можливість впровадження в практику даного виду терапії.

Джерело

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Читайте також

Дослідження стовбурових клітин в офтальмології: стовбурові клітини, отримані з кісткового мозку для лікування пігментного ретиніту
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.
Дослідження стовбурових клітин в офтальмології: стовбурові клітини, отримані з кісткового мозку для лікування пігментного ретиніту
Лікарі представили перше роботизоване оперативне втручання всередині очного яблука
Команда хірургів успішно виконала вперше в світі оперативне втручання всередині людського ока. Дослідження було протестовано на шести пацієнтах, яким була назначена вітреоретинальна хірургія за допомогою роботизованих приладів, та шість інших, яким була виконана стандартна мануальна хірургія.
Дослідження стовбурових клітин в офтальмології: стовбурові клітини, отримані з кісткового мозку для лікування пігментного ретиніту
Что исследования на животных говорят нам о механизмах развития близорукости – защита светом?
Исследования на людях показали, что экспозиция светом на открытом воздухе является фактором, защищающим от развития близорукости. Исследования, проводимые на животных, показали, что экспозиция светом в 50 люкс приводила к развитию близорукости у подопытных.
Дослідження стовбурових клітин в офтальмології: стовбурові клітини, отримані з кісткового мозку для лікування пігментного ретиніту
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск
У пацієнтів з анти-VEGF-терапією відмічається невелике зниження внутрішньоочного тиску через деякий час після інˈєкцій, але з мінімальними відмінностями між афліберцептом, ранибізумабом та бевацизумабом за даними нового дослідження.