Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти

Мета:

Дослідити результати факоемульсифікації катаракти в очах з перенесеними кератитами або увеїтами, викликаними Herpes Zoster, та оцінити ризики рецидиву цих захворювань.

Дизайн:

Ретроспективний аналіз серії кейсів.

Методи:

Були досліджені дані пацієнтів з кератитом та/або увеїтом, спричинених Herpes Zoster, які перенесли оперативне втручання з приводу катаракти на іпсілатеральному оці. Параметрами оцінки були обрані: інтраоперативні та постоперативні ускладнення, гострота зору в післяопераційному періоді, та рецидиви захворювань.

Результати:

В дослідження було включено 57 очей 57 пацієнтів. Тридцять вісім пацієнтів (66.7%) мали рецидиви захворювань до хірургічного лікування катаракти. Інтраопераційні ускладнення виникли у 8 пацієнтів (14.0%) і включали розрив задньої капсули у двох людей (3.5%). Післяопераційні ускладнення включали: внутрішньоочний тиск 30 мм рт. ст. і більше у 2 пацієнтів (3.5%), та центральний набряк рогівки у 8 пацієнтів (14.0%). Усі ускладнення були усунені впродовж місяця. У двох учасників розвинувся цистоїдний набряк макули. Середня дистанційна гострота зору з максимальною корекцією становила 20/40 (міжквартильний діапазон, 20/30-20/50) через 12 місяців після операції. Рубцювання рогівки було пов’язане з гіршим зором (P = .003). Після оперативного втручання Herpes zoster рецидивував у 23 пацієнтів (40.4%). Підвищений ризик рецидиву був пов’язаний із коротшими періодами спокою (P = .029), та більшою кількістю епізодів рецидиву до операції (P = .039). Одне око було видалене через тяжкість захворювання.

Висновки:

Проведення факоемульсифікації катаракти в очах з попередньо перенесеними Herpes zoster кератитами або увеїтами має незначно підвищені ризики інтра- та постопераційних ускладнень. Однак, рецидив цих захворювань після операції був частим явищем, і, у деяких випадках, мав дуже тяжкі наслідки. Слід розглянути можливість максимального збільшення періоду спокою до операції, та потенційну роль противірусної профілактики.

Джерело: Journal of Cataract & Refractive Surgery
https://www.jcrsjournal.org/article/S0886-3350(19)30024-0/abstract

Читайте також

Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Використання спіронолактону при хронічній формі центральної серозної хоріоретинопатії
Центральна серозна хоріоретинопатія (ЦСХ) являє собою захворювання, яке супроводжується серозним відшаруванням нейросенсорної частини сітківки над ділянкою просочування хоріокапілярів через пігментний епітелій сітківки. Спіронолактон — синтетичний стероїдний калійзберігальний діуретичний засіб, який є конкурентним антагоністом альдостерону і впливає на обмін натрію і калію в дистальних канальцях нефрону.
Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Тест: яке б лікування Ви запропонували, щоб уникнути ускладнення?
Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Тест: Після вдало проведеної заміни кришталика пацієнт втрачає зір. Ваша тактика?
Шість тижнів тому 80-річному пацієнту було зроблено видалення катаракти, яке пройшло без обтяжень, з наступною імплантацією інтраокулярної лінзи. Протягом 3 тижнів у пацієнта гострота зору складала 20/20. Через 8 тижнів після оперативного втручання зір пацієнта знизився до максимально корегованої гостроти зору 20/40.
Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.