Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти

Мета:

Дослідити результати факоемульсифікації катаракти в очах з перенесеними кератитами або увеїтами, викликаними Herpes Zoster, та оцінити ризики рецидиву цих захворювань.

Дизайн:

Ретроспективний аналіз серії кейсів.

Методи:

Були досліджені дані пацієнтів з кератитом та/або увеїтом, спричинених Herpes Zoster, які перенесли оперативне втручання з приводу катаракти на іпсілатеральному оці. Параметрами оцінки були обрані: інтраоперативні та постоперативні ускладнення, гострота зору в післяопераційному періоді, та рецидиви захворювань.

Результати:

В дослідження було включено 57 очей 57 пацієнтів. Тридцять вісім пацієнтів (66.7%) мали рецидиви захворювань до хірургічного лікування катаракти. Інтраопераційні ускладнення виникли у 8 пацієнтів (14.0%) і включали розрив задньої капсули у двох людей (3.5%). Післяопераційні ускладнення включали: внутрішньоочний тиск 30 мм рт. ст. і більше у 2 пацієнтів (3.5%), та центральний набряк рогівки у 8 пацієнтів (14.0%). Усі ускладнення були усунені впродовж місяця. У двох учасників розвинувся цистоїдний набряк макули. Середня дистанційна гострота зору з максимальною корекцією становила 20/40 (міжквартильний діапазон, 20/30-20/50) через 12 місяців після операції. Рубцювання рогівки було пов’язане з гіршим зором (P = .003). Після оперативного втручання Herpes zoster рецидивував у 23 пацієнтів (40.4%). Підвищений ризик рецидиву був пов’язаний із коротшими періодами спокою (P = .029), та більшою кількістю епізодів рецидиву до операції (P = .039). Одне око було видалене через тяжкість захворювання.

Висновки:

Проведення факоемульсифікації катаракти в очах з попередньо перенесеними Herpes zoster кератитами або увеїтами має незначно підвищені ризики інтра- та постопераційних ускладнень. Однак, рецидив цих захворювань після операції був частим явищем, і, у деяких випадках, мав дуже тяжкі наслідки. Слід розглянути можливість максимального збільшення періоду спокою до операції, та потенційну роль противірусної профілактики.

Джерело: Journal of Cataract & Refractive Surgery
https://www.jcrsjournal.org/article/S0886-3350(19)30024-0/abstract

Читайте також

Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.
Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Лікарі представили перше роботизоване оперативне втручання всередині очного яблука
Команда хірургів успішно виконала вперше в світі оперативне втручання всередині людського ока. Дослідження було протестовано на шести пацієнтах, яким була назначена вітреоретинальна хірургія за допомогою роботизованих приладів, та шість інших, яким була виконана стандартна мануальна хірургія.
Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Что исследования на животных говорят нам о механизмах развития близорукости – защита светом?
Исследования на людях показали, что экспозиция светом на открытом воздухе является фактором, защищающим от развития близорукости. Исследования, проводимые на животных, показали, что экспозиция светом в 50 люкс приводила к развитию близорукости у подопытных.
Висока частота рецидивів очних хвороб, викликаних Herpes Zoster, після факоемульсифікації катаракти
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск
У пацієнтів з анти-VEGF-терапією відмічається невелике зниження внутрішньоочного тиску через деякий час після інˈєкцій, але з мінімальними відмінностями між афліберцептом, ранибізумабом та бевацизумабом за даними нового дослідження.