Препарат для лікування хвороби Паркінсона може зупинити розвиток вікової макулярної дегенерації
Препарат для лікування хвороби Паркінсона може зупинити розвиток вікової макулярної дегенерації
l dopa

Ретроспективне дослідження показало, що широковідомий препарат для лікування хвороби Паркінсона L-допа має здатність запобігати розвитку ВМД.

Автори виявили, що G – білок-асоційований рецептор (GPR143) у пігментному епітелії зв’язується з препаратом Леводопа та пригнічує фактор росту ендотелію судин (VEGF).

Оскільки L-допа концентрується в пігментному епітелії, припускають, що більш високий рівень пігментації корелює з нижчим ризиком розвитку ВМД. Дослідники припустили, що передача сигналів через рецептор L-допи може лежати в основі расових відмінностей в захворюваності ВМД.

Щоб перевірити цю теорію, автори проаналізували масивні бази даних, медичних карт, та аналізували 3 окремі когорти, що містили 17000, 20000 та 87 млн., (з яких 15,2 млн були консультовані офтальмологами). Вони виявили, що пацієнти, які приймають Леводопу, мали значно менше шансів захворіти сухою формою ВМД (OR=0.78, P<0.001). Леводопа також значно затримала початок (75,8 проти 80,8, р <0,001) та ймовірність розвитку вологої форми ВМД (OR 0,65, p <0,001).

Також дослідники виявили, що більшість пацієнтів почали отримувати Леводопу після постановки діагнозу ВМД (76,9% і 70% від двох різних когорт). Це суперечить очікуваній тенденції, так як середній вік для терапії Леводопою становить 67 років, що є близьким до середнього віку захворюваності ВМД. Це дозволяє припускати, що L-допа «захищає» від ВМД.

У той час, як механізм L-допа виходить за рамки дослідження патофізіології ВМД, автори припускають, що L-допа направляє сигнали GPR143 до VEGF, щоб запобігти розвитку ВМД.

Доктор Paul A. Sieving, директор Національного інституту ока, філії Національного інституту здоров`я, сказав, що дослідження передбачає обнадійливий зв'язок між пацієнтами, які приймають Леводопу, та зниженням частоти та тяжкості перебігу ВМД.

Отже, припустили, що Леводопа викликає подібний захисний ефект, але це питання потребує подальшого вивчення, оскільки, достовірно підтвердивши цей зв'язок, можна спровокувати появу нових ліків або комбіновану терапію для ВМД, яка буде націлена на Допа - чутливі клітини сітківки.

Автори сподіваються найближчим часом почати перспективне клінічне випробування для подальшого тестування здатності цього препарату запобігати розвитку ВМД.

http://www.aao.org/editors-choice/parkinson-s-drug-may-halt-progression-of-amd
Автор перекладу: Олександра Баланюк
.