Точність діагностичних методів візуалізації при диференціації патології в педіатрії очей з папіледемою та псевдопапіледемою
Точність діагностичних методів візуалізації при диференціації патології в педіатрії очей з папіледемою та псевдопапіледемою

Melinda Y. Chang, MD, Federico G. Velez, MD,Joseph L. Demer, MD, PhD, Laura Bonelli, MD,Peter A. Quiros, MD,Anthony C. Arnold, MD, Alfredo A. Sadun, MD, PhD,Stacy L. Pineles, MD

Мета

Визначити найточніший діагностичний метод візуалізаціі для диференціації очей в педіатрії зі справжнім набряком диску зорового нерва (папіледемою - ПЕ) або псевдопапіледемою (ППЕ).

Дизайн

Проспективне спостереження.

Учасники

Дев'ятнадцять дітей віком від 5 до 18 років були залучені до обстеження. Було включено п'ять дітей (10 очей) з набряком диску зорового нерва(ДЗН); 11 дітей (19 очей) з псевдопапіледемою – з глибокими друзами диску зорового нерва (ODD); та 3 дітей (6 очей) з ППЕ спричиненою поверхневими друзами диску зорового нерва.

Методи

Усім пацієнтам проводили візуалізацію з ультразвуковим дослідженням B-scan, фото очного дня, autofluorescence, флуоресцентну ангіографію (ФАГ), оптичну когерентну томографію (ОКТ) сітківки та об'ємне ОКТ-сканування через головку зорового нерва зі стандартними параметрами ОКТ (spectral-domain - SD OCT) та поліпшеним зображенням (enhanced depth imaging - EDI OCT). Зображення були описані трьома анонімними нейро-офтальмологами, а остаточне тлумачення результатів досліджень базувалося на 2 з 3 описів. Інтерпретації зображень порівнювали з клінічним діагнозом для розрахунку точності та неправильної інтерпретації кожного способу зображення.

Основні результати вимірювань

Точність кожного методу візуалізації для класифікації очей як ПЕ так і ППЕ. Неправильні значення інтерпретації кожного способу зображення для ПЕ та ППЕ.

Результати

ФАГ мала найвищу точність (97%, 34 з 35 очей, 95% довірчий інтервал 92% - 100%) для класифікації очей як ПЕ чи ППЕ. ФАГ очей з ПЕ виявив просочення контрасту в ділянці зорового нерва, тоді як очі з підозрою на наявність глибоких друз ДЗН не продемонстрували ніякої гіперфлуоресценції, а очі з поверхневими друзами ДЗН показали вузлове забарвлення. Інші способи мали велику ймовірність (30% - 70%) не правильної диференціації папілоедеми від псевдопапілоедеми.

Висновки

Найкращою методикою візуалізації для правильної диференційної діагностики дитячих очей з ПЕ та ППЕ є флуоресцентна ангіографія. Інші способи зображення, якщо вони використовуються окремо, частіше спричиняють помилки у розпізнанні справжнього та хибного набряку диску зорового нерва, що може призвести до неможливості виявлення небезпечного для життя захворювання, з підвищеним внутрішньочерепним тиском та як наслідок набряком ДЗН.

Джерело

https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(17)31212-5/fulltext

Переклад

Юлія Бухкалова

Оригінал статті

Читайте також

Точність діагностичних методів візуалізації при диференціації патології в педіатрії очей з папіледемою та псевдопапіледемою
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.
Точність діагностичних методів візуалізації при диференціації патології в педіатрії очей з папіледемою та псевдопапіледемою
Лікарі представили перше роботизоване оперативне втручання всередині очного яблука
Команда хірургів успішно виконала вперше в світі оперативне втручання всередині людського ока. Дослідження було протестовано на шести пацієнтах, яким була назначена вітреоретинальна хірургія за допомогою роботизованих приладів, та шість інших, яким була виконана стандартна мануальна хірургія.
Точність діагностичних методів візуалізації при диференціації патології в педіатрії очей з папіледемою та псевдопапіледемою
Что исследования на животных говорят нам о механизмах развития близорукости – защита светом?
Исследования на людях показали, что экспозиция светом на открытом воздухе является фактором, защищающим от развития близорукости. Исследования, проводимые на животных, показали, что экспозиция светом в 50 люкс приводила к развитию близорукости у подопытных.
Точність діагностичних методів візуалізації при диференціації патології в педіатрії очей з папіледемою та псевдопапіледемою
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск
У пацієнтів з анти-VEGF-терапією відмічається невелике зниження внутрішньоочного тиску через деякий час після інˈєкцій, але з мінімальними відмінностями між афліберцептом, ранибізумабом та бевацизумабом за даними нового дослідження.