Оцінка нейропротекторної ефективності бримонідину 0,2%
Оцінка нейропротекторної ефективності бримонідину 0,2%

Оцінка нейропротекторної ефективності бримонідину 0,2% у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою.

Автори: Н.Б.Денисюк, канд. мед. наук, доц., Л.І.Денисюк, лікар, В.О.Мельник, канд. мед. наук, Д.Д.Гурська, лікар-інтерн.

На сьогоднішній день усі лікувальні заходи при глаукомі спрямовані на нормалізацію офтальмотонуса до толерантних значень, а саме на досягнення так званого цільового тиску із одночасною корекцією судинних та метаболічних порушень та стимуляцією чутливості і провідності зорового нервового апарату. Основним напрямком медикаментозного лікування при первинній відкритокутовій глаукомі є застосування гіпотензивних препаратів, що знижують внутришньоочний тиск (ВОТ) та запобігають атрофії зорового нерва.

При підборі препарата в першу чергу необхідно враховувати його вплив на продукцію внутрішньоочної рідини та внутрішньоочні судини. Серед великої кількості препаратів, що знижують внутрішньоочний тиск виділяють групу α-адреноагоністів, що по вираженості гіпотензивного ефекту наближаються до β-адреноблокаторів. Селективний агоніст α-2 адренергічних рецепторів бримонідин володіє подвійним впливом на ВОТ, пригнічуючи продукцію внутрішньоочної рідини поряд із збільшенням увеосклерального відтоку водянистої вологи ока.