Новий анти-VEGF препарат для лікування вологої форми ВМД
Новий анти-VEGF препарат для лікування вологої форми ВМД

Бостон - останні дослідження показують, що новий анти-VEGF фактор ОРТ-302 (Opthea) є абсолютно безпечним, та ефективним у лікуванні ВМД.

Експериментальний препарат може покращити ефективність схвалених VEGF-інгібіторів, оскільки він пригнічує різні форми VEGF, зазначає Правін Дугель, д.м.н., проф. медичної школи в Лос-Анджелесі.

Неоваскулярна макулярна дегенерація є результатом росту аномальних кровоносних судин під сітківкою, які виділяють рідину та здатні до кровоточивості. VEGF-фактор зв’язується з VEGF- рецепторами з ендотеліальних клітинах, стимулюючи ангіогенез. Ранібізумаб (Lucentis, Genentech) та Бевацизумаб (Avastin, Genentech) зв’язуються з VEGF-A, що перешкоджає зв’язуванню білка з його рецепторами, інгібуючи ангіогенез.

У клінічних випробуваннях ці два інгібітори VEGF покращили зір багатьох пацієнтів з неоваскулярною макулярною дегенерацією, але не для всіх пацієнтів. Це може бути тому, що інші форми VEGF також стимулюють ангіогенез. Фактично, пригнічення VEGF-A стимулює вироблення VEGF-C та VEGF-D, зазначив доктор Дугель.

Афліберцепт (Eylea, Regeneron), який зв’язується як з VEGF-A, так і з VEGF-B, також демонструє покращення зору у деяких пацієнтів з макулярною дегенерацією, але знову ж таки, не всі пацієнти отримують позитивний результат.

На даний час жодні схвалені ліки не зв’язуються з VEGF-C та VEGF-D, але OPT-302 інгібує обидві ці форми білка.

На моделі мишей з макулярною дегенерацією ОРТ-302 виявився більш ефективним ніж контрольні антитіла, та виявився більш ефективним порівняно з афліберцептом.

Проба ОРТ-302. Доктор Дюгель представив результати дослідження фази 1/2а ОРТ-302 в рамках щорічної зустрічі спеціалістів Американського товариства по проблемах сітківки.

51 учасник отримував ОРТ-302 у дозі 0.3 мг, 1 мг чи 2мг. 39 пацієнтів отримували його в комбінації з ранімізумабом, а 13 як монотерапію.

У комбінованій групі 18 пацієнтів раніше отримували в середньому 17 ін'єкцій анти-VEGF-A, та не отримували бажаного результату, і 20 пацієнтів не отримували лікування.

Через 12 тижнів в комбінованій групі покращення становило 10.8 літер гостроти зору, та 4.9 літери у групі, що не отримували лікування до цього. У групі монотерапії покращення становило 5.6 літери.

Крім того, субретинальна рідина зменшувалась на 51% у пацієнтів, які попередньо отримували лікування та на 83% у пацієнтів, які не отримували лікування до цього.

У пацієнтів, які попередньо не отримували лікування в групі комбінацій хоріоїдна неоваскуляризація знизилась з 7.71 мм ² в початковій стадії до 2,03 мм ² в 12 тижнів. У половини хворих через 12 тижнів взагалі не виявлено хоріоїдальної неоваскуляризації. Крім того, в цій групі пацієнтів спостерігалося прогресуюче зменшення як висоти, так і ширини субретинального гуперрефлективного матеріалу.

У двох пацієнтів у комбінованійній групі розвинулося легке запалення, що свідчить про передній увеїт, і вважається пов'язаним з OПT-302: у тих , хто отримував дозу 0,3 мг і тих, хто отримував дозу 1 мг. Два пацієнти померли від причин, які вважаються не пов'язаними з досліджуваними препаратами.

"Це дослідження відповідає його цілям", - сказав д-р Дугель, який зазначив, що OPT-302 не розробляється для використання як монотерапії. "Зараз ми плануємо розширити вивчення фази 2b".

"Проблема ВМД є досить важливою на сьогоднішній день і потребує багато зусиль, часу та коштів для ії вирішення",- додав він.

http://www.medscape.com
Автор перекладу: Олександа Хантіль

Читайте також

Новий анти-VEGF препарат для лікування вологої форми ВМД
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.
Новий анти-VEGF препарат для лікування вологої форми ВМД
Лікарі представили перше роботизоване оперативне втручання всередині очного яблука
Команда хірургів успішно виконала вперше в світі оперативне втручання всередині людського ока. Дослідження було протестовано на шести пацієнтах, яким була назначена вітреоретинальна хірургія за допомогою роботизованих приладів, та шість інших, яким була виконана стандартна мануальна хірургія.
Новий анти-VEGF препарат для лікування вологої форми ВМД
Что исследования на животных говорят нам о механизмах развития близорукости – защита светом?
Исследования на людях показали, что экспозиция светом на открытом воздухе является фактором, защищающим от развития близорукости. Исследования, проводимые на животных, показали, что экспозиция светом в 50 люкс приводила к развитию близорукости у подопытных.
Новий анти-VEGF препарат для лікування вологої форми ВМД
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск
У пацієнтів з анти-VEGF-терапією відмічається невелике зниження внутрішньоочного тиску через деякий час після інˈєкцій, але з мінімальними відмінностями між афліберцептом, ранибізумабом та бевацизумабом за даними нового дослідження.