Дослідження: чи мають пацієнти з нормотензивною глаукомою підвищений ризик розвитку інсульту?
Дослідження: чи мають пацієнти з нормотензивною глаукомою підвищений ризик розвитку інсульту?

Цілі

Дослідити, чи мають пацієнти з нормотензивною глаукомою підвищений ризик розвитку інсульту.

Дизайн

Ретроспективне когортне дослідження, базується на даних досліджень Національного Тайванскього медичного страхування (NHIRD) з 1 січня 2001 року по 31 грудня 2010 року.

Методи

Дані були зібрані ретроспективно від NHIRD. Загалом 245 (20,1%) пацієнтів з анамнезом інсульту під час діагностики глаукоми були виключені, і було виявлено 1218 пацієнтів з нормотензивною глаукомою у віці 20 років і старше. Зафіксовано вік, стать та попередні супутні захворювання, включаючи гіпертонію, діабет, серцеву недостатність, ішемічну хворобу серця, фібриляцію передсердь та порушення ліпідного обміну. Метод оцінки схильності з коефіцієнтом відповідності 1:5 був використаний для мінімізації похибки. Для оцінки коефіцієнта ризику (HR) розвитку інсульту між групами з нормотензивною глаукомою і контрольною була використана регресія Кокса.

Результати

Після коригування віку пацієнта, статі та супутніх захворювань, коефіцієнт ризику становив 6.34, що свідчить про те, що частота інсульту була значно вищою у пацієнтів з нормотензивною глаукомою, ніж у контрольній групі. Крім того, більш високий ризик інсульту також був виявлений у більшості підгруп з вищезазначеними супутніми захворюваннями.

Висновок

Нормотензивна глаукома є значним фактором ризику подальшого інсульту у більшості груп досліджень. Раннє втручання для профілактики інсульту повинно бути надане пацієнтам з діагностованною нормотензивною глаукомою.

Джерело

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179307

Переклад

Олександра Деркачова

Читайте також

Дослідження: чи мають пацієнти з нормотензивною глаукомою підвищений ризик розвитку інсульту?
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.
Дослідження: чи мають пацієнти з нормотензивною глаукомою підвищений ризик розвитку інсульту?
Лікарі представили перше роботизоване оперативне втручання всередині очного яблука
Команда хірургів успішно виконала вперше в світі оперативне втручання всередині людського ока. Дослідження було протестовано на шести пацієнтах, яким була назначена вітреоретинальна хірургія за допомогою роботизованих приладів, та шість інших, яким була виконана стандартна мануальна хірургія.
Дослідження: чи мають пацієнти з нормотензивною глаукомою підвищений ризик розвитку інсульту?
Что исследования на животных говорят нам о механизмах развития близорукости – защита светом?
Исследования на людях показали, что экспозиция светом на открытом воздухе является фактором, защищающим от развития близорукости. Исследования, проводимые на животных, показали, что экспозиция светом в 50 люкс приводила к развитию близорукости у подопытных.
Дослідження: чи мають пацієнти з нормотензивною глаукомою підвищений ризик розвитку інсульту?
Різні анти-VEGF препарати здатні по різному впливати на внутрішньоочний тиск
У пацієнтів з анти-VEGF-терапією відмічається невелике зниження внутрішньоочного тиску через деякий час після інˈєкцій, але з мінімальними відмінностями між афліберцептом, ранибізумабом та бевацизумабом за даними нового дослідження.