Ювілейна науково-практична конференція НОВІТНЯ ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ ТА СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ОЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Ювілейна науково-практична конференція НОВІТНЯ ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ ТА СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ОЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»
Асоціація офтальмологів України, які займаються 
хірургічною практикою
Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація дитячих офтальмологів України»

НОВІТНЯ ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ
ТА СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ 
І ЛІКУВАННЯ ОЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Ювілейна науково-практична конференція 
за участю міжнародних спеціалістів
20-21 листопада 2013 року

ПРОГРАМА
Київ-2013
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 Толстанов О.К., заступник міністра охорони здоров’я України, голова

Риков С.О., професор, зав. кафедри офтальмології НМАПО імені

П.Л. Шупика МОЗ України, головний позаштатний офтальмолог МОЗ України, голова правління Асоціації дитячих офтальмологів України

Хобзей М.К., директор департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України

Вороненко Ю.В., академік АМН України, професор, ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені

П.Л. Шупика МОЗ України

Пасєчнікова Н.В., член-кор. АМН України, професор, директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені академіка В.П. Філатова АМН України»

Сергієнко М.М., член-кор. НАН та АМН України, професор кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України 

 Барінов Ю.В., к. мед. н., зав. Центру дитячої офтальмології та хірургії НДСЛ «Охматдит», головний позаштатний дитячий офтальмолог МОЗ України

Павлюченко К.П., д. мед. н., професор, зав. кафедри

офтальмології ДУ «Донецький національний медичний університет ім. М. Горького»

Іванова Н.В., професор, зав. кафедри офтальмології ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського»

Сенякіна А.С., професор, заст. голови правління Асоціації дитячих офтальмологів України

Сук С.А., к. мед. н., КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока»

Степанюк Г.І., КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока»

Чувалова Ж.В., КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока»

Шевченко В.І., КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока»

Кондратенко Ю.М., д. мед. н., професор кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України

 

Адреса організаційного комітету
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня
«Центр мікрохірургії ока».
пр-т Комарова, 3, м. Київ, 03680, Україна
Тел. (044) 404-08-51
http://цмхо.com.ua

НОВІТНЯ ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ ТА СУЧАСНІ
МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ
І ЛІКУВАННЯ ОЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Науково-практична конференція
за участю міжнародних спеціалістів

Місце проведення
Україна, м. Київ,
ТОВ «Міжнародний виставковий центр»,
Броварський пр-т, 15,
ст. метро «Лівобережна».

Країни-учасниці
Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Велика Британія, Німеччина, Франція, Туреччина, Польща, Казахстан.

Офіційні мови конференції
українська, російська, англійська.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

20 листопада 2013, середа
Конференц-зал

10:00 – 10:45 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
10:45 – 13:00 САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ компанії ALCON «Фемтосекундна хірургія катаракти» («жива хірургія»)
13:00 – 13:30 КАВА-БРЕЙК
13:30 – 16:00 ОФТАЛЬМОПАТОЛОГІЯ ТА ХІРУРГІЯ ПЕРЕДНЬОГО ВІДРІЗКУ ОКА. 
ХІРУРГІЯ КАТАРАКТИ

На доповідь надається 7 хвилин.

Президія: 
Сергієнко М.М., Тахтаєв Ю.В.,
Боброва Н.Ф., Дмитрієв С.К., Бездєтко П.А.

1.Нова модель акомодуючого штучного кришталика.
Сергієнко М.М. 
(Київ, Україна)
2.Варіанти мікроінвазивних втручань при вроджених аномаліях райдужки та кришталика. Лекція, 20 хв.
Боброва Н.Ф. 
(Одеса, Україна)
3.Досвід хірургії катаракти малих розрізів за допомогою фемтосекундного лазеру.
Сердюк В.Н.
(Дніпропетровськ, Україна)
4.Хірургія катаракти при ослабленому зв’язковому апараті.
Тахтаєв Ю.В.
(Санкт-Петербург, Росія)
5.Вибір та розрахунки ІОЛ у пацієнтів, котрі перенесли кераторефракційні втручання.
Аверьянова О.С., Ковальов А.І. 
(Київ, Україна)
6.Використання капсулярних тензійних кілець при імплантації мультифокальних ІОЛ.
Ковальов А.І. 
(Київ, Україна) 
7.Результати імплантації торичних інтраокулярних лінз ACRYSOF TORIC у хворих з віковою катарактою в поєднанні з рогівковим астигматизмом.
Павлюченко К.П., Олейник Т.В., Завальнюк Н.А. 
(Донецьк, Україна)
8.Вплив діаметру зіниці на результати двосторонньої інтраокулярної корекції афакії за принципом MINIMONOVISION.
Кондратенко Ю.М., Чумак Н.В., Тутченко М.М. 
(Київ, Україна)
9.Особливості клінічної рефракції у віддаленому періоді після комбінованого хірургічного лікування катаракти і глаукоми. 
Сердюк В.М., Щербаков Б.Д., Аліфанов І.С., Фокіна С.М. (Дніпропетровськ, Україна) 
10.Динаміка змін базису скловидного тіла у пацієнтів з периферичними увеїтами.
Панченко М.В., Храмова Т.А., Литвищенко А.В., Фрянцева М.В. (Харків,Україна) 
11.Частота виникнення передньої ішемічної оптичної нейропатії після екстракції катаракти. 
Бездєтко П.А., Шилкіна Д.І. 
(Харків, Україна) 
12.Окисна деструкція білків крові у пацієнтів репродуктивного віку з катарактою.
Іванова Н.В, Воронова Н.М.
(Сімферополь, Україна) 
13.Ефективність видалення помутніння задньої капсули кришталика у хворих на катаракту після вітректомії під час факоемульсифікації.
Дмитрієв С.К., Лазарь Ю.М.
(Одеса, Україна)

16:15 – 18:00 ОФТАЛЬМОПАТОЛОГІЯ ТА ХІРУРГІЯ ПЕРЕДНЬОГО ВІДРІЗКУ ОКА. 
ХІРУРГІЯ ГЛАУКОМИ

На доповідь надається 7 хвилин.
Президія:
Ковтун М.І., Петруня А.М.,
Біріч Т.А., Сердюк В.М., Науменко В.В.

1. Клініко-біохімічне обґрунтування застосування нейропротек-торної терапії у комплексі лікування первинної відкритокутової глаукоми.
Сердюк В.М.
(Дніпропетровськ, Україна) 
2.Ефективність комбінованого застосування гелій-неонової лазерної стимуляції й Окювайт-Компліт у лікуванні хворих на глаукому з псевдонормальним внутрішньоочним тиском.
Сук С.А., Кузнецова Т.О. 
(Київ, Україна)
3.Використання методу оптичної когерентної томографії (ОКТ) диска зорового нерва та сітківки у ранній діагностиці глаукоми.
Ковтун М.І., Каплин І.В., Коновалова Н.Ю., Паршина Н.Є. 
(Донецьк, Україна) 
4.Фактори, які визначають вибір препарату для лікування первинної відкритокутової глаукоми. 
Шаргородська І.В. 
(Київ, Україна) 
5.Клінічні результати застосування пристрою ЕХ-PRESS у хірургічному лікуванні глаукоми.
Ковтун М.І., Лапкіна І.І. 
(Харків, Україна) 
6.Ефективність імплантації дренажу ЕХ-PRESS у лікуванні хворих на неоваскулярну глаукому.
Петруня А.М., Спектор А.В., Явтушенко В.Ф., Євсюкова О.А. (Луганськ,Україна) 
7.Клінічні аспекти інвалідності внаслідок глаукоми та її профілактика.
Аліфанова Т.О.
(Дніпропетровськ, Україна) 
8.Досвід застосування дренажу Ахмед у хірургічному лікуванні рефрактерних форм глаукоми.
Куриліна О.І. 
(Київ, Україна) 
9.Можливості ультразвукової та морфологічної діагностики псевдоексфоліативного синдрому.
Шацьких А.В. 
(Москва, Росія) 
10.Результати хірургічного лікування післяопікової та інших видів рефрактерних глауком.
Якименко С.А., Костенко П.О. 
(Одеса, Україна)
11.Динаміка анатомічних та функціональних змін зорового аналізатора після хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми.
Лаврик Н.С, Макаренко І.А. 
(Київ, Україна)
12.Юнацька глаукома: особливості клініки та лікування сітківки та зорового нерва.
Бірич Т.А., Мацак І.Г. 
(Мінськ, Білорусь) 
13.Тактика хірургічного лікування вітреофовеолярного тракцій-ного синдрому.
Шкворченко Д.О., Русановська А.В., Захаров В.Д., 
Шпак А.А., Какуніна С.А., Бєлоусова О.В. 
(Москва, Росія) 
14.Експлантодренаж з лейкосапфіру в гіпотензивній хірургії рефрактерних форм відкритокутової глаукоми.
Науменко В.В, Балашевич Л.І. 
(Санкт-Петербург, Росія) 
15.Віддалені результати комбінованої операції непроникаючої глибокої склеректомії з лазерною.
Новицький І.Я., Рудавська Л.М. 
(Львів, Україна)

20 листопада 2013, середа
Конференц-зал №2
11:00 – 14:00 САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ КОМПАНІЇ 
Bausch and Lomb
14:00 – 16:00 САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ КОМПАНІЇ Alcon
16:00 – 18:00 САТЕЛІТНИЙ СИМПОЗІУМ КОМПАНІЇ Santen

21 листопада 2013, четвер
Конференц-зал

09:00 – 10:00 КОРЕКЦІЯ АНОМАЛІЙ РЕФРАКЦІЇ
1.Значення аберрометрії в клінічній практиці офтальмології. Лекція. 
Балашевич Л.І. 
(Санкт-Петербург) 
2.Постадійна хірургія кератоектазій. Лекція. 
Бікбов М.М. 
(Уфа, Росія)
10:00 – 13:00 ОФТАЛЬМОПАТОЛОГІЯ ТА ХІРУРГІЯ ЗАДНЬОГО ВІДРІЗКУ ОКА. 
ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНА ХІРУРГІЯ
На доповідь надається 7 хвилин.
Президія:
Пасєчнікова Н.В., Сергієнко А.М.,
Уманець М.М., Путієнко А.А.
1.Диференційна діагностика (оклюзійного і неоклюзійного) ускладненого та дифузного діабетичного макулярного набряку за даними оптичної когерентної томографії (стан пігментного епітелію сітківки) у хворих на цукровий діабет ІІ типу.
Зборовська О.В., Прейс Н.І. 
(Одеса, Львів, Україна)
2.Лікувальна тактика та хірургія діабетичного макулярного набряку.
Сірман Я.В. 
(Київ, Україна)
3.Малоінвазивна хірургія макулярного розриву та субмакулярного крововиливу в одному оці.
Асланова В.С., Красновид Т.А. 
(Одеса,Україна) 
4.Видалення внутрішньої пограничної мембрани – превентивний захід лікування макулярних порушень у хірургії ускладнених форм регматогенного відшарування сітківки.
Левицька Г.В. 
(Одеса, Україна)
5.Ефективність вітректомії з видаленням внутрішньої пограничної мембрани при макулярних розривах великого діаметру, залежно від типу газової тампонади.
Уманець Н.М 
(Одеса, Україна)
6.Хірургічне лікування ідіопатичних макулярних розривів.
Євтушенко А.С. 
(Харків, Україна)
7.Макулярний набряк після факоемульсифікації катаракти у хворих із патологією сітківки.
Безкоровайна І.М., Стебловська І.С. 
(Полтава, Україна)
8.Ефективність низькоенергетичної світлової терапії у хворих із сухою формою вікової макулярної дегенерації.
Сергієнко А.М., Дзюба Н.О., Пекарик О.С. 
(Київ, Україна)
9.Результати та критерії оцінки якості лікування макулярних отворів.
Сергієнко А.М. 
(Київ, Україна) 
10.Характер професійної діяльності як фактор ризику розвитку судинних змін органа зору у хворих на цукровий діабет ІІ типу.
Веселовська Н.М., Веселовська З.Ф., Жеребко І.Б. 
(Київ, Україна)
11.Особливості томографічних змін сітківки у хворих на центральну серозну хоріоретинопатію, залежно від форми захворювання та інфікування збудником Helicobacter Pylory.
Бездітко П.А., Лагоржевська І.М., Заволока О.В. 
(Харків, Україна)
12.Застосування високочастотного електрозварювання біологічних тканин для гемостазу при ендорезекції гемангіоми під час вітректомії у пацієнтів із синдромом Гіппель-Ландау.
Пасєчнікова Н.В., Уманець М.М., Левицька Г.В., Лакиза А.В. 
(Одеса, Україна) 
13.Новий підхід до лікування гемофтальму після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію.
Путієнко А.А., Погорєлий Д.М. 
(Одеса,Україна) 
14.Тактика комплексного хірургічного лікування аніридії та афакії у пацієнтів, прооперованих з приводу травматичного відшарування сітківки.
Жмурик Д.В., Лясковець Н.В. 
(Київ, Україна)
15.Система управління ризиками в стратегії лікування пацієнтів з діабетичною приліферативною ретинопатією (ДПР).
Риков С.О., Рубан А.М. 
(Київ, Україна) 
16.Ефективність інтравітреального застосування афліберсепту при лікуванні ексудативної форми вікової макулярної дегенерації. 
Павлів О.Б., Литвинчук Л.М., 
Павловська Г.Я., Підгірна І.Я., Павлів Р.О. 
(Львів, Україна)
17.Застосування двохпортового ендовітреального освітлення при бімануальній техніці задньої вітректомії в лікуванні регматогенного відшарування сітківки.
Литвинчук Л.М., Сергієнко А.М., 
Павлів О.Б., Костанян В.А., Павлів Р.О. 
(Київ, Львів, Україна)
18.Вивчення міжокулярної асиметрії товщини шару нервових волокон сітківки у пацієнтів з глаукомою на фоні міопічної рефракції.
Конопляник Е.В., Дравиця Л.В. 
(Гомель, Білорусь) 

13:00 – 13:30 КАВА-БРЕЙК
13:30 – 15:30 НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ІНВАЛІДИЗУЮЧОЇ ОЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

На доповідь надається 7 хвилин.
Президія:
Риков С.О., Сомов Є.Є., Сук С.А., Петренко Н.Е.
1.Прецизійна лазерна коагуляція сітківки NAVILAS.
Ісхакова А.Г. 
(Самара, Росія)
2.Ефективність задньої YAG-лазерної гіалоїдотомії при масивних премакулярних геморагіях різного ґенезу.
Пантелєєв Г.В., Горячев Д.С., Пантелєєва В.Г., Стародубцева А.Ю. 
(Луганськ, Україна) 
3.Застосування низькоінтенсивного лазерного лікування в ранньому післяопераційному періоді проникаючих поранень ока. 
Баран Т.В., Гребень Н.К., Чурюмов Д.С. 
(Київ, Україна)
4.Ефективність мікроімпульсної трабекулопластики лазером із довжиною хвилі 577 нм у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою.
Кузнецова Т.О., Саксонов С.Г., Сук С.А., Обухова Н.А., Санін В.В. 
(Київ, Україна)
5.Ефективність застосування транссклеральної контактно-компресійної діодної лазерної циклокоагуляції з метою зниження внутрі-шньоочного тиску та стабілізації зорових функцій при термінальній глаукомі.
Риков С.А., Обухова Н.А., Сук С.А., 
Саксонов С.Г., Стрільчук І.В., Топольницька О.В. 
(Київ, Україна)
6.Операція SMILE – нова фемтосекундна лазерна операція для корекції міопії.
Балашевич Л.І., Качанов А.Б., Нікулін С.А., 
Титов А.В., Головатенко С.П., Сапєгіна Е.Л. 
(Санкт-Петербург, Росія)
7.Анти-VEGF резистентні форми ВМД. Комбіноване застосування ранібізумабу і низькоінтенсивної транспупілярної термотерапії у лікуванні живлячих судин субретинальної неоваскулярної мембрани.
Риков С.О., Саксонов С.Г., Сук С.А., Венедиктова О.А. 
(Київ, Україна) 
8.Лазерна хірургія у лікуванні вітреоретинальних змін у дітей з ретинопатією недоношених у віддалений період розвитку захворювання. 
Рудник А.Ю., Сомов Є.Є., Ян А.В.
(Санкт-Петербург, Росія) 
9.Ефективність впливу лазерного випромінювання з різною довжиною хвиль (810 і 577 нм) у модифікованому лікуванні порогової стадії ретинопатії недоношених.
Сук С.А., Саксонов С.Г., Зінченко І.М., Шевченко В.І., Санін В.В. 
(Київ, Україна)
10.Досвід проведення ендоскопічної лазерної трансканалікулярної дакріоцисториностомії.
Петренко Н.Е., Петренко І.М. 
(Київ, Україна)
11.Можливість використання мікроімпульсної лазерфотокоагуляції з довжиною хвилі 577 нм у лікуванні пацієнтів з центральною серозною хоріоретинопатією при субфовеолярних точках фільтрації.
Сук С.А., Саксонов С.Г., Кузнецова Т.О., 
Мілієнко М.В., Венедиктова О.А. 
(Київ, Україна)
12.Діагностична цінність широкопольної флуоресцентної ангіографії при проліферативній діабетичній ретинопатії.
Сук С.А., Саксонов С.Г., Шевченко В.І., 
Стрільчук І.В., Пархоменко О.Г. 
(Київ, Україна)

13.Ілюстрований випадок лікування ретиніту Коатса у дитини після проведення широкопольної флуоресцентної ангіографії.
Риков С.О., Литвинчук Л.М., Саксонов С.Г., 
Мілієнко М.В., Сук С.А., Тесленко А.С. 
(Київ,Україна) 

21 листопада 2013, четвер
Конференц-зал №2

08:45 – 10:00 ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ОПТИКА

Президія:
Дейонкірі Борис (Бельгія), Кащенко Н.Л.

1.Сучасні аспекти корекції міопії. Особливості окулярної корекції міопії. Важливість дослідження стану акомодаційного апарату міопів для визначення тактики та засобу корекції. Лекція, 20 хв.
Кащенко Н.Л. 
(Москва, Росія)
2.Виняткові ситуації у підборі прогресивних лінз. Як попередити проблеми та максимально правильно виписати прогресивні лінзи. Лекція, 20 хв.
Дейонкірі Борис 
(Бельгія) 
3.Важливість дослідження стану бінокулярної системи у аметропів для призначення адекватної та комфортної корекції. Лекція, 20 хв.
Кащенко Н.Л. 
(Москва, Росія)

10:00 – 11:30 ДИТЯЧА ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

На доповідь надається 7 хвилин.
Президія: 
Барінов Ю.В., Лєпіхова О.П., Петров В.В.
1.Ефективність сучасних лазерної та вітреоретинальної хірургії у наданні допомоги пацієнтам з ретинопатією недоношених.
Барінов Ю.В., Федчук К.А. Линник О.Г. 
(Київ, Україна)
2.Морфоструктурні особливості сітківки амбліопічного і парного очей з гіперметропічною рефракцією.
Бойчук І.М., Лєпіхова О.П., Яхниця О.І 
(Одеса, Київ, Україна)
3.Ранній суцільний скринінг дітей з метою виявлення спадкової сліпоти та його роль у попередженні спадкової патології очей.
Риков С.О., Савина Е.М. 
(Київ, Україна)
4.Досвід застосування комп’ютерної акомодографії у дітей з міопією.
Наумова Е.М., Токаренко Н.Т. 
(Єкатеринбург, Росія) 
5.Результати хірургічного лікування І типу синдрому Штиллінга-Тюрка-Дуана.
Лєпіхова О.П., Кривенда І.М., 
Лісняк Л.М., Хвостенко О.М. 
(Київ, Україна)
6.Моніторинг стану органа зору в дітей з краніоцервікалгіями.
Іванова Н.В., Кондратюк Г.І. 
(Сімферополь, Україна)
7.Аналіз показників гостроти зору в дітей з діагнозом амбліопія у Вінницькій області за даними ретроспективного аналізу.
Малачкова Н.В., Дяченко М.А., 
Маковська О.М., Антонець О.В. 
(Вінниця, Україна)
8.Застосування електроміографа М-TEST 2 у вивченні функціо-нального стану зовнішніх горизонтальних прямих м’язів ока в дітей у нормі та при збіжній співдружній косоокості.
Бойчук І.М., Мазур В.П. 
(Одеса, Кривий Ріг, Україна)
9.Мікропризмові пристрої для діагностики та корекції зору компенсаторними методами.
Петров В.В., Крючин А.А., Антонов Є.Є., 
Бутенко Л.В., Шанойло С.М. 
(Київ, Україна)

11:45 – 13:00 РІЗНЕ (1-е засідання)

На доповідь надається 7 хвилин.

Президія:
Павлюченко К.П., Жабоєдов Г.Д., 
Веселовська З.Ф., Дрожжина Г.І.

1.Односторонній набряк зорового нерва.
Іойлева О.Е.
(Москва, Росія)
2.Патологія ока в основних груп ураженого населення і мешканців територій, радіаційно забруднених унаслідок чорнобильської катастрофи – поширеність і профілактика.
Федірко П.А., Гарькава Н.А., Бабенко Т.Ф.
(Київ, Україна)
3.Формування опорно-рухової культі ока з використанням методу задньої евісцерації з імплантуванням інтраорбітального вкладиша з політетрафторетилену «Екофлон» (Санкт-Петербург) у хворих із посттравматичною субатрофією очного яблука.
Сердюк В.М., Волок С.І.
(Дніпропетровськ, Україна) 
4.Оптимізація первинної хірургічної обробки відкритої травми ока із залученням зони лімбу.
Павлюченко К.П., Бондарь Н.І. 
(Донецьк, Україна) 
5.Вплив характеру професійної діяльності в умовах комплексної дії медико-біологічних факторів на розвиток судинної патології органа зору у хворих на гіпертонічну хворобу.
Веселовська Н.М., Веселовська З.Ф., Жеребко І.Б.
(Київ, Україна)
6.Модель прогнозування ефективності лікування хворих із пошкодженнями допоміжного апарату ока.
Жабоєдов Г.Д., Петренко О.В., Разумей Н.М., Гуржій О.А. 
(Київ, Україна) 
7.Наукове обґрунтування структурно-функціональної моделі офтальмологічної профілактичної служби України.
Риков С.О., Черемухіна О.М.
(Київ, Україна)

8.Про проникаючі поранення очного яблука колотого типу.
Сомов Є.Є.
(Санкт-Петербург, Росія)
9.Діагностичне значення спектральної оптичної когерентної томографії переднього відрізку ока при прогресуючій короткозорості.
Риков С.О., Сук С.А., Сорокіна С.А., Венедиктова О.А., 
Виноградська І.П., Ширяєв А.В.
(Київ, Україна) 
10.Дослідження ефективності нової техніки гемостазу при евісцероенуклеації.
Риков С.О., Торчинська Н.В, Сімчук І.В.
(Київ, Україна)

13:00 – 13:30 КАВА-БРЕЙК
13:30 – 15:00 РІЗНЕ (2-е засідання)

На доповідь надається 7 хвилин.

Президія:
Бікбов М.М., Мороз З.І.,
Венгер Л.В., Якименко С.А.

1.Сучасна хірургія капілярних гемангіом орбіти та периор-бітальної ділянки – передбачуваність високої ефективності.
Троніна С.А., Боброва Н.Ф. 
(Одеса, Україна) 
2.Лікування великих меланом хоріоідеї з використанням технології «Кіберніж».
Спіженко М.Ю., Риков С.О., Чеботарьова Т.І., Попова У.Р. 
(Київ, Україна)
3.Органозберігаючий метод лікування пухлин зорового нерва.
Петренко Н.Е., Чміль А.А., Будник Л.В. 
(Київ, Україна)
4.Клінічні та морфологічні особливості порушень регенерації рогівки після кератопластики.
Дрожжина Г.І., Тройченко Л.Ф. 
(Одеса, Україна)
5.Перші результати клінічного застосування колагенового аналогу строми рогівки в лікуванні рогівкової патології.
Пасєчнікова Н.В., Якименко С.А., Бузник О.І., 
(Одеса, Україна); 
Іслам М.М., Гріффіт М. 
(Лінчьопінг, Швеція)
6.Лікувальна аутосклеропластика рогівки.
Риков С.О., Лаврик Н.С., Шулєжко І.А., 
Корнілов Л.В., Комарова Т.А. 
(Київ, Україна)
7.Інтрастромальна кератопластика з імплантацією сегментів при корекції.
Мороз З.І., Калинніков Ю.Ю., Токмакова А.Н.
(Москва, Росія)
8.Можливості часткової наскрізної аутопересадки рогівки в лікуванні наслідків важких травм ока.
Венгер Г.Ю., Венгер Л.В. 
(Одеса, Україна)
9.Застосування 0,05% суспензії циклоспорину в лікуванні синдрому «сухого ока». 
Манойло Т.В., Пархоменко Г.Я.
(Київ, Україна)
10.Оцінка відновлення зорових функцій пацієнтів з рефракційною амбліопією слабкого ступеню внаслідок правильного астигматизму після проведення ексимерлазерної корекції.
Ковтун М.І., Прокипець А.Т., Качуряк Н.В., 
Каплін І.В., Носальський А.Є.
(Київ, Україна)

15:15 – 16:00 III З’ЇЗД ВГО «АСОЦІАЦІЇ ОФТАЛЬМОЛОГІВ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ХІРУРГІЧНОЮ ПРАКТИКОЮ»