Кератит, викликаний мультирезистентною синьогнійною паличкою: фактори ризику, клінічна характеристика, наслідки
Кератит, викликаний мультирезистентною синьогнійною паличкою: фактори ризику, клінічна характеристика, наслідки
keratitis, кератит, факторы риска, клиническа характеристика, последствияМікробний кератит є основною причиною сліпоти, особливо в регіонах із тропічним кліматом. Синьогнійна паличка – патоген, що викликає мікробні кератити, та має значно важчий перебіг, ніж багато інших мікробних кератитів.

Про підвищення стійкості синьогнійної палички до лікарських засобів було повідомлено ще два десятиліття тому. В останні роки  кількість випадків мультирезистентного синьогнійного кератиту значно зросла, тому було вирішено вивчити цю проблему детальніше.
МЕТА:
визначити фактори ризику ураження рогівки мультирезистентною синьогнійною паличкою - Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Keratitis (далі - кератит  MDR-PA); повідомити про клінічну картину та наслідки цієї інфекції. Ретроспективне дослідження «випадок-контроль».

УЧАСНИКИ:
З 2007 по 2014 рік було зафіксовано 90 випадків синьогнійного кератиту в лікувальних закладах третього рівня. Епізоди MDR-PA- кератиту були в якості досліджуваної групи, всі інші епізоди синьогнійного кератиту, чутливого до лікування, були обрані у якості контрольної групи.
МЕТОДИ:
доповідь щодо результатів по досліджуваній та контрольній групах. Всі випадки кератитів спочатку були проліковані комбінацією 5% Цефазоліну та 0,3%  Ципрофлоксацину. До мультирезистентних кератитів було віднесено ті, в яких визначилась стійкість до 3 та більше антимікробних препаратів. Логістичний регресійний аналіз був використаний для визначення вихідних характеристик з мультирезистентністю. Фактори ризику та клінічні характеристики також були зіставлені.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ:
фактори ризику для мультирезистентності, включаючи вік, стать, стан очей, тривалість симптомів, використання стероїдних препаратів місцево та препаратів у вигляді очних мазей, травми, офтальмологічні операції в намнезі, використання бандажних контактних лінз. 
РЕЗУЛЬТАТИ:
було ідентифіковано 23 епізоди MDR-PA- кератиту та 67 епізодів синьогнійного кератиту, чутливого до антибіотикотерапії. Виявлено, що MDR-PA-кератит найчастіше асоційований з випадками носіння  бандажних контактних лінз та використання препаратів у вигляді очних мазей. Мазеві форми препаратів без консервантів можуть виступати джерелами або резервуарами для інфекції.

Незначна антимікробна чутливість мультирезистетних синьогнійних кератитів була встановлена лише до Колістину та Іміпенему (відсоток резистентності склав 56,52 %):
keratitit 2

І, як наслідки перебігу захворювання,  перфорації рогівки були більш поширені у досліджуваній групі (12 з 23 кератитів), ніж у контрольній (8 з 67 випадків). У досліджуваній групі  потреба у використанні циноакрилату (11 з 23) та кератопластики (11 з 23) була вищою, ніж у контрольній (15 з 67 та відповідно 14 з 67 випадків). Отже, більшість випадків мультирезистентного синьогнійного кератиту потребує хірургічного лікування. Гострота зору після даного кератиту вкрай низька.

Посилання: http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(15)00553-9/abstract