Віддалені результати після трабекулектомії у поєднанні з 25-каліберною транскон'юнктивальною безшовною вітректомією у пацієнтів з увеїтом (25-калібр за системою Stubs Iron Wire Gauge)
Віддалені результати після трабекулектомії у поєднанні з 25-каліберною транскон'юнктивальною безшовною вітректомією у пацієнтів з увеїтом (25-калібр за системою Stubs Iron Wire Gauge)
Trabeculectomy VitrectomyKim B, Shin J, Lee M, Kim S, Yu H;  Ocular Immunology and Inflammation (березень 2014 р.)
Анотація
МЕТА:
оцінити ефективність комбінованої трабекулектомії (ТЛЕ) і 25-каліберної транскон'юнктивальної безшовної вітректомії (ТСВ-25) у пацієнтів з увеїтом.
МЕТОДИ:
комбінація ТСВ-25/ТЛЕ була проведена в 9-ти очах у 6-ох пацієнтів з вітреоретинальними ускладненнями і стійкими глаукомами. Були визначені: гострота зору, внутрішньоочний тиск (ВОТ), контроль запалення і кількість гіпотензивних препаратів.

РЕЗУЛЬТАТИ:
гострота зору покращилась у 7-ми з 9-ти очей та запалення контролювалося за допомогою зменшеної кількості пероральних протизапальних засобів у всіх очах. Середній ВОТ, який був 28,11 ± 4,83 мм рт.ст. до операції, був значно знижений (15,77 ± 2,68 мм рт.ст.) 5 років після операції (р = 0,008). Середнє число ВОТ-понижувальних ліків було 3,33 ± 0,71 до операції і 1,11 ± 0,92 5 років після операції (р = 0,007). Два ока потребували імплантації дренажного клапана Ахмеда протягом наступного періоду.
ВИСНОВОК:
комбінована ТСВ-25/ТЛЕ може бути ефективною у лікуванні вітреоретинальних ускладнень і підвищеного ВОТ у пацієнтів з увеїтом.

Long-Term Outcomes Following Trabeculectomy Combined with 25-Gauge Transconjunctival Sutureless Vitrectomy in Uveitis Patients.

Kim B, Shin J, Lee M, Kim S, Yu H; Ocular Immunology and Inflammation (Mar 2014)
Abstract
PURPOSE:
To evaluate the efficacy of combined trabeculectomy (TLE) and 25-gauge transconjunctival sutureless vitrectomy (TSV-25) for uveitis patients.
METHODS:
Combined TSV-25/TLE was performed in 9 eyes of 6 patients with vitreoretinal complications and intractable glaucoma. Visual acuity, intraocular pressure (IOP), inflammatory control, and number of hypotensive medications were evaluated.
RESULTS:
Visual acuity improved in 7 of 9 eyes and inflammation was controlled with a decreased oral anti-inflammatory agent dosage in all eyes. Mean IOP, which was 28.11 ± 4.83 mmHg preoperatively, was significantly reduced (15.77 ± 2.68 mmHg) 5 years after surgery (p = 0.008). The mean number of IOP-lowering medications was 3.33 ± 0.71 before surgery and 1.11 ± 0.92 5 years after surgery (p = 0.007). Two eyes required implant of an Ahmed drainage valve during the follow-up period.
CONCLUSION:
Combined TSV-25/TLE can be effective in managing vitreoretinal complications and elevated IOP in uveitis patients.
KEYWORDS:
25-gauge vitrectomy; intraocular pressure; pars planar vitrectomy; trabeculectomy; uveitis