ЛАТАНОПРОСТИНА БУНОД vs. ТИМОЛОЛА МАЛЕАТ В ЛІКУВАННІ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ
ЛАТАНОПРОСТИНА БУНОД vs. ТИМОЛОЛА МАЛЕАТ В ЛІКУВАННІ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ

ЛАТАНОПРОСТИНА БУНОД vs. ТИМОЛОЛА МАЛЕАТ В ЛІКУВАННІ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИЛатанопростина бунод (ЛБ) є новітньою монотерапією з фармакологічною активністю як в аналогів простагландину F2 і фізіологічного сигнального медіатора оксиду азоту. Вайнреб та ін. порівняли офтальмогіпотензивний ефект розчину очних крапель ЛБ 0,024% при застосуванні їх 1 раз на день, щовечора (схема 1), з тимолола малеатом (ТМ) 0,5%, що застосовувався двічі на день (схема 2) серед пацієнтів з відкритокутовою глаукомою (ВКГ) або очною гіпертензією (OГ).

Це була 3 фаза багатоцентрового рандомізованого контрольованого подвійного сліпого дослідження з паралельними групами. З 420 рандомізованих осіб, 387 завершили дослідження: 264, хто приймав схему 1 та 123, які приймали схему 2. Всі учасники були віком 18 років або старше і їм був поставлений діагноз ВКГ або ОГ одного чи обох очей. Лікування проводили 3-місячним курсом по схемі 1 (плюс крапля плацебо вранці, щоб зберегти маскування) або схемі 2. ВОТ вимірювали о 8:00, 24:00, а при кожному відвідування (на 2-му тижні, 6-му тижні, і 3 місяці) ще й о 16:00.

Первинними кінцевими точками ефективності були рівні ВОТ при кожному з 9 вимірювань. Вторинними кінцевими точками була частка пацієнтів з ВОТ ≤18 мм рт.ст. та частка хворих зі зниженням ВОТ ≥25% постійно на всіх 9 тимчасових точках.

Дослідники повідомили, що у всіх 9 часових точок, середній ВОТ в дослідженні був значно нижче в групі ЛБ (діапазон 17.8-18.7 мм.рт.ст.), ніж в групі ТМ (діапазон 19.1-19.8 мм.рт.ст.). Крім того, відсоток пацієнтів з середнім ВОТ ≤18 мм.рт.ст. був значно вищим в групі ЛБ в порівнянні з групою ТМ (22,9% проти 11,3%), як і відсоток пацієнтів зниженням ВОТ ≥25 (34,9% в порівнянні з 19,5%). Частота пов'язаних з лікуванням небажаних явищ – головним чином, почервоніння на відчуття «піску» – була низькою, і показники між 2 групами були однаковими.

Посилання на оригінал статті англійською мовою.