Порівняння інтравітреального введення бевацизумабу та лазерної фотокоагуляції при лікуванні ретинопатії недоношених
Порівняння інтравітреального введення бевацизумабу та лазерної фотокоагуляції при лікуванні ретинопатії недоношених

Призначення

Для порівняння результатів лікування пацієнтів з ретинопатією недоношених I типу (ROP), яким приводилося інтравітреальне введення бевацизумабу (IVB), або лазерна фотокоагуляція (RLP).

Дизайн

Ретроспективні серії випадків.

Учасники

Немовлята, яким проводилося лікування ретинопатії недоношених I типу із використанням інтравітреального введення бевацизумабу (IVB), або лазерної фотокоагуляції (RLP).

Методи

У дослідження були включені пацієнти, які народилися в період з січня 2011 року по грудень 2014 року та пройшли лікування в лікарні Farabi Eye. Результати були стратифіковані та проаналізовані на основі типу лікування та зони ретинопатії недоношених.

Основні підсумкові заходи

Необхідність повторної терапії, часу до регресії, рефракційних помилок, ретинальних негативних анатомічних наслідків і швидкості ускладнень.

Результати

П'ятсот двадцять три пацієнти отримували лікування ретинопатії недоношених 1 типу, серед яких 493 (986 очей) відповідали критеріям включення. 724ока (73,4%) отримувати інтравітреально бевацизумаб, а 262 ока (26,5%) підлягали лазерній фотокоагуляції. Повторне лікування (через рецидиви або персистуючу ретинопатію) проводилося у 14,4% (106/724) очей, які спочатку лікувалися бевацизумабом, і 8,8% (23/262) очей, які спочатку лікували шляхом проведення лазерної фотокоагуляції (P = 0,065). Повторне лікування достовірно не відрізнялося між 2 групами пацієнтів із захворюванням I зони (Р = 0,978). Частота повторного лікування була значно вищою у пацієнтів із захворюванням II зони, що отримували інтравітреально бевацизумаб (69/558 [12,3%]), порівняно з пацієнтами, яким проводилася лазерна фотокоагуляція (20/251 [7,9%]; P = 0,017). У групі яка лікувалася інтравітреальним введенням бевацизумабу - 82,8% і 53,4% очей показали аваскулярну ділянку в III зоні (незважаючи на регресію ретинопатії недоношених) на 1 і 2 роках після лікування, відповідно. Сферична сила і сферичний еквівалент були значно вищими в очах, де виконувалася лазерна фотокоагуляція (-1,31 ± 2,83 дптр і −2,84 ± 2,77 дптр, відповідно), ніж очі, які підлягали використанню бевацизумабу в лікуванні (0,19 ± 3,21 дптр і -1,26 ± 3,19 дптр, P = 0,016 і P = 0,007, відповідно). Відмінності в астигматичній силі були незначними.

Висновки

Як інтравітреальне введення бевацизумабу, так і лазерна фотокоагуляція є ефективними методами лікування ретинопатії недоношених 1 типу. Більш тривалий час спостереження необхідний для немовлят, яких лікували за допомогою бевацизумабу. Більше пацієнтів із захворюванням II зони, які підлягали лікуванню за допомогою лазерної фотокоагуляції, досягали регресії захворювання після одноразового лікування, ніж ті, які отримували бевацизумаб, хоча результати після повторного лікування були порівнянні, за винятком більшої рефракційної помилки у пацієнтів, яким виконувалася лазерна фотокоагуляція.

Джерело

https://www.ophthalmologyretina.org/article/S2468-6530(17)30755-8/abstract

Переклад

Наталія Корнєєва

OphthalmicHUB

Dr.Birgit Lorenz - Сучасні концепції лікування гострої ретинопатії недоношених.

Читайте також

Порівняння інтравітреального введення бевацизумабу та лазерної фотокоагуляції при лікуванні ретинопатії недоношених
Використання спіронолактону при хронічній формі центральної серозної хоріоретинопатії
Центральна серозна хоріоретинопатія (ЦСХ) являє собою захворювання, яке супроводжується серозним відшаруванням нейросенсорної частини сітківки над ділянкою просочування хоріокапілярів через пігментний епітелій сітківки. Спіронолактон — синтетичний стероїдний калійзберігальний діуретичний засіб, який є конкурентним антагоністом альдостерону і впливає на обмін натрію і калію в дистальних канальцях нефрону.
Порівняння інтравітреального введення бевацизумабу та лазерної фотокоагуляції при лікуванні ретинопатії недоношених
Безопасность ношения мягких контактных линз у детей
Интерес к подбору мягких контактных линз (МКЛ) постоянно возрастает. Данный обзор содержит информацию, полученную из исследований, которые оценивали частоту осложнений, в частности роговичные инфильтраты и микробные кератиты, у пациентов моложе 18 лет при ношении МКЛ.
Порівняння інтравітреального введення бевацизумабу та лазерної фотокоагуляції при лікуванні ретинопатії недоношених
Лікарі представили перше роботизоване оперативне втручання всередині очного яблука
Команда хірургів успішно виконала вперше в світі оперативне втручання всередині людського ока. Дослідження було протестовано на шести пацієнтах, яким була назначена вітреоретинальна хірургія за допомогою роботизованих приладів, та шість інших, яким була виконана стандартна мануальна хірургія.
Порівняння інтравітреального введення бевацизумабу та лазерної фотокоагуляції при лікуванні ретинопатії недоношених
Что исследования на животных говорят нам о механизмах развития близорукости – защита светом?
Исследования на людях показали, что экспозиция светом на открытом воздухе является фактором, защищающим от развития близорукости. Исследования, проводимые на животных, показали, что экспозиция светом в 50 люкс приводила к развитию близорукости у подопытных.