Інгібітори ФНП можуть поліпшити успіх трабекулектомії при увеїтичній глаукомі
Інгібітори ФНП можуть поліпшити успіх трабекулектомії при увеїтичній глаукомі
Інгібітори ФНП можуть поліпшити успіх трабекулектомії при увеїтичній глаукомі

Ретроспективне дослідження показало, що контроль запалення за допомогою інгібіторів фактора некрозу пухлини (ФНП) покращує результати трабекулектомії з застосуванням мітоміцину С у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА), що мають увеїтичну глаукому.

Це дослідження показує важливість контролю процесу запалення в оці протягом передопераційного періоду, оскільки неконтрольоване запалення може привести до утворення рубців та хірургічної недостатності, особливо у пацієнтів молодого віку.

В даному дослідженні автори виявили 29 хворих (29 очей) з ЮІА-увеїтом, яким була виконана трабекулектомія з мітоміцином С в періоді з 1996 по 2014 рр. Протя-гом середнього періоду спостереження близько 8 років, лікування інгібітором ФНП подовжило тривалість ефективності трабекулектомій (3,2 роки проти 1,2 року, р = 0,14) і спостерігався стійкий хірургічний показник успіху - 73% на 1, 5 і 10 роках спостереження (під успіхом визначали ВОТ ≤ 21 мм рт.ст. без антиглаукоматозної терапії чи додаткових операцій).

Шанс був ще вищим (83%) для пацієнтів, що не мали в анамнезі оперативних втручань на органі зору. На противагу цьому, пацієнти, які не отримували ФНП-інгібітори, показали стійке зниження загального показника успіху з 57% на 1 році спо-стереженя до 16% на 5 році і 0% на 10 році.

На жаль, у дітей трабекулектомії часто було недостатньо навіть тоді, коли запа-лення адекватно контролювалося. Глаукомні дренажні пристрої (ГДП) є ще одним варіантом лікування цієї категорії населення з високим ризиком постійної втрати зо-ру. Недавнє дослідження показало, що молоді пацієнти з увеїтичною глаукомою ма-ють більший успіх з ГДП в порівнянні з іншими видами дитячої глаукоми.

Andrea D Birnbaum MD PhD
Автор перекладу: Дмитро Павленко