Аналіз показників інвалідності внаслідок очної патології серед дітей в Україні
Аналіз показників інвалідності внаслідок очної патології серед дітей в Україні
Аналіз показників інвалідності внаслідок очної патології серед дітей в Україні

Автори статті: О.П.Вітовська, А.С.Гудзь, О.М.Савіна.

Журнал "Архів офтальмології України", Т. 4, № 1 – 2016 р.


Пропонується до розгляду аналіз показників інвалідності внаслідок очної патології серед дитячого населення України. Хоча кількість сліпих дітей здається відносно низькою, проте, за даними ВООЗ, витрати на дітей зі сліпотою становлять до 18 % від усіх світових витрат на охорону здоров’я. Між тим, близько 40 % випадків дитячої сліпоти можна запобігти або вилікувати. Відомості щодо дитячої інвалідності внаслідок очної патології дозволять проаналізувати тенденції та своєчасно розробити організаційні заходи.

Метою роботи є аналіз динаміки показників дитячої офтальмологічної інвалідності в Україні за 2005–2014 рр. Виявлено тенденцію до зниження показників загальної, первинної інвалідності по зору та питомої їх ваги в структурі всієї дитячої інвалідності в країні. Новизна дослідження полягає в статистично достовірно показаній тенденції до зниження епідемі ологічних показників дитячої офтальмологічної інвалідності в Україні протягом 10 років (2005–2014 рр.) та за п’ятирічними періодами спостереження.

Ключові слова: дитяча інвалідність, сліпота і слабозорість, первинна і загальна інвалідність