Вплив рівня ангіопоетин 4-подібних білків та семафорин 3Е білків у внутрішньоочній рідині на ішемізацію сітківки та збільшення об’єму сітківки у макулярній ділянці у пацієнтів з діабетичною ретинопатією
Вплив рівня ангіопоетин 4-подібних білків та семафорин 3Е білків у внутрішньоочній рідині на ішемізацію сітківки та збільшення об’єму сітківки у макулярній ділянці у пацієнтів з діабетичною ретинопатією

            Ангіопоетин 4-подібні білки (АНГПТП 4 ) – глікопротеїн плазми крові, який виступає в ролі регулятора ангіогенезу та продукується в умовах гіпоксії. Білок семафорин 3Е (Сема 3Е) приймає участь у розвитку нервової тканини шляхом впливу на процес пошуку аксонального шляху.

            В процесі даного дослідження було оцінено рівні АНГПТП 4, Сема 3Е та VEGF фактору у пацієнтів з різними стадіями діабетичної ретинопатії. Серед 104 пацієнтів (104 ока), які приймали участь у дослідженні, 51 пацієнт мав тяжку непроліферативну діабетичну ретинопатію (НПДРП) та 53 пацієнти мали проліферативну діабетичну ретинопатію (ПДРП). Всім пацієнтам виконувалося інтравітреальне введення препаратів анти VEGF факторів протягом досліджуваного періоду. Контрольну групу склали 54 псевдофакічні пацієнти, які не хворіли на діабет. Аналіз внутрішньоочної рідини проводився перед інтравітреальними ін’єкціями шляхом імуноферментного аналізу. Ділянки ішемізації та рівень макулярного набряку були оцінені за допомогою ангіографічного та ОСТ дослідження відповідно до протоколів Early Treatment Diabetic Retinopathy Study.

 

            В результаті даного дослідження було виявлено: у пацієнтів з ПДРП та НПДРП рівень АНГПТП 4 та VEGF фактору був вищий у порівнянні з контрольною групою пацієнтів (P< 0.001); рівень АНГПТП 4 та VEGF фактору виявився вищим у пацієнтів з ПДРП ніж у пацієнтів з НПДРП (P< 0.001). Було виявлено пряму залежність між рівнем АНГПТП 4 та розміром ішемізованих ділянок і рівнем макулярного набряку (P= 0.003). Рівень Сема 3Е білку виявився вищим у пацієнтів контрольної групи (P< 0.001) та від’ємно корелював з рівнем VEGF фактору у пацієнтів всіх груп.

            Таким чином, рівень АНГПТП 4 у внутрішньоочній рідині може бути використаний для оцінки ефективності лікування діабетичної ретинопатії та розцінений як біомаркер ішемічних порушень сітківки.

Aqueous Levels of Angiopoietin-like 4 and Semaphorin 3E Correlate with Nonperfusion Area and Macular Volume in Diabetic Retinopathy

Objective

To investigate the aqueous levels of angiopoietin-like 4 (ANGPTL4), semaphorin 3E (Sema3E), and vascular endothelial growth factor (VEGF) in patients with diabetic retinopathy and to ascertain their association with diabetic retinopathy phenotypes.

Design

Prospective, nonrandomized, comparative case series.

Participants

Of all 104 consecutive patients (104 eyes) who had intravitreal anti-VEGF injections from April 2012 through April 2013 for diabetic macular edema (DME), 51 had severe nonproliferative diabetic retinopathy (NPDR) and 53 had proliferative diabetic retinopathy (PDR). The controls were 54 consecutive nondiabetic patients who had undergone cataract surgery (54 eyes) during the same period.

Methods

The ANGPTL4, Sema3E, and VEGF levels in aqueous humor samples obtained before intravitreal injections were measured by enzyme-linked immunosorbent assay. Capillary nonperfusion area (NPA) was calculated from encircled angiography using the 7 standard field images described in the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study protocol. Total macular volume (TMV) was measured by spectral-domain optical coherence tomography.

Main Outcome Measures

Aqueous ANGPTL4, Sema3E, and VEGF levels in severe NPDR, PDR, and control groups and their correlations with each other, NPA, and TMV.

Results

The severe NPDR and PDR groups had higher aqueous levels of ANGPTL4 and VEGF than the control group (all P < 0.001). The PDR group had higher ANGPTL4 and VEGF levels than the severe NPDR group (both P < 0.001). The aqueous ANGPTL4 levels of all diabetic retinopathy patients correlated positively with NPA (r = 0.820, P = 0.003) and TMV (r = 0.824, P < 0.001). The control group had higher aqueous Sema3E levels than the NPDR and PDR groups (both P < 0.001). Aqueous Sema3E levels correlated negatively with VEGF levels in all subjects (r = −0.57, P = 0.025).

Conclusions

The ANGPTL4 may be a candidate target in DME treatment and a biomarker of ischemic-induced retinopathy, including diabetic retinopathy.

http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(15)00013-5/pdf