Використання телескопічних імплантів у пацієнтів з термінальною стадією вікової макулодистрофії
Використання телескопічних імплантів у пацієнтів з термінальною стадією вікової макулодистрофії

Вікова макулодистрофія (ВМД) є одним із основних інвалідизуючих захворювань ока. До термінальної стадії ВМД належать географічна атрофія, дископодібне рубцювання макули та розвинутий макулярний фіброз. Донині не існує жодного фармакологічного засобу для покращення зорових функцій пацієнтів з сухою формою ВМД. Телескопічний імплант (Implantable Miniature Telescope) є єдиним зареєстрованим засобом для лікування термінальної стадії ВМД. Імплантація такого пристрою показана хворим з двустороннім ураженням, збереженим кришталиком та гостротою зору з максимальною корекцією не більше ніж 20/160-20/800.

Телескопічний імплант встановлюється у капсулярний мішок під час факоемульсифікації катаракти таким чином, що відстань між імплантом і ендотелієм рогівки становить 2,5мм. Принцип дії даного пристрою полягає у проекції збільшеного зображення з ураженої частини сітківки на здорову. Після проведення такої операції пацієнт потребує досить тривалої реабілітації, оскільки створюється зображення центральної зони на одному оці і периферичної – на іншому. Результати імплантації телескопічного імпланту було оцінено у 63 пацієнтів через 5 років після операції. У 62% хворих було відмічено покращення гостроти зору на 2 рядки, у 9,4% пацієнтів спостерігалося зниження гостроти зору на 2 та більше рядки. Було також відмічено, що вік пацієнтів суттєво впливав на результат, так, пацієнти молодшого віку отримали кращий результат. У 20% пацієнтів було діагностовано післяопераційні ускладнення, найтяжчим з яких була ендотеліальна дистрофія.

Імплантація телескопічного імпланту є перспективним напрямком лікування тяжких інвалідизуючих захворювань сітківки. Однак методика імплантації та попередження післяопераційних ускладнень потребують оптимізації та вдосконалення.


Telescope Implant — Changing Visual Expectations and Evolving the Standard of Care for End-stage Age-related Macular Degeneration Patients

Abstract: End-stage age-related macular degeneration (AMD) affects approximately 1.8 million Americans and limits older adults’ ability to perform activities of daily living. No current pharmaceutical options exist for visual improvement in these patients. The telescope implant is the only Food and Drug Administration approved intraocular device for visual rehabilitation in end-stage AMD patients, with either bilateral geographic atrophy or disciform scarring, who are phakic (in at least one eye) with best spectacle-corrected visual acuity of 20/160–20/800 or worse in both eyes.

http://www.touchophthalmology.com/articles/telescope-implant-changing-visual-expectations-and-evolving-standard-care-end-stage-age