Ортокератологічно-асоційовані інфекційні кератити в третинному офтальмолгічному госпіталі Гонг Конга
Ортокератологічно-асоційовані інфекційні кератити в третинному офтальмолгічному госпіталі Гонг Конга

Tommy C.Y. Chan, Emmy Y.M. Li, Victoria W.Y. Wong, Vishal Jhanjiemail
Hong Kong Eye Hospital, Hong Kong SAR, China; and Department of Ophthalmology & Visual Sciences, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China
Accepted: August 19, 2014; Published Online: August 22, 2014
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajo.2014.08.026
Publication stage: In Press Corrected Proo

МЕТА
Проаналізувати випадки ортокератологічно-асоційованих інфекційних кератитів, що були під наглядом з 2003 по 2013 роки в третинному офтадьмологічному госпіталі Гонг Конга.
ПРОЕКТ
Ретроспективне дослідженя.
МЕТОДИ
Були проаналізовані зареестровані випадки інфекційних кератитів обумовлених ортокератологічними контактними лінзами. Проаналізовані дані включали характерні клінічні риси, мікробіологічну оцінку та наслідки лікування .
РЕЗУЛЬТАТИ
Всьго було включено 23 пацієнти (16 жінок, 7 чоловіків, середній вік 15.0+-4.2 роки; віковий діапазон: 9-23 роки). Усі пацієнти використовували нічну ортокератологію всередньому протягом 2.7+-2.8 років (часовий діапазон: 3 міс - 10 років) до прояів інфекції. Клінічні прояви включали рогівкові інфілтрати (n=14, 60.9%) і роківкові периневрити (n=12, 52.2%). П`ятнадцять очей мали позитивну мікробіологічну културу, отриману шлягом скарифікації рогівки. В більшості випадків виділеним організмом була синьогінеа паличка (n=6), наступним -коагулонегативний стафілокок (n=5) і акантомеба (n=3). У п`яти випадках синьогійна паличка і в п`яти випадках акантомеба були виділені з контактних лінз або з розчину для контакних лінз. Середня тривалість від початку клінічних проявів захворювання до одужання складала 31.9-34.9 днів (від 6 до 131 дня). Всі пацієнти отримувалилікування і не було необхідності до ексренного хірургіного втручання. Найкраща коригована гострота зору log Mar значно поращилась з 0.62+-0.51 (20/83 Snellen) до 0.15+-0.20 (20/28 Snellen) (критерій знакових рангів Вілкоксона, p<.001).
ВИСНОВКИ
Ортокератологічно-асоційовані інфекційні кератити залишаються серйозною проблемою, особливо в регіонах з високим переважанням міопії. Раннія клінічна та мікробіологічна діагностикиа можуть покращити кінцеві нвслідки зорових функцій.