ТАТУ-асоційовані увеїти
ТАТУ-асоційовані увеїти

Trucian A. Ostheimeremail, Bryn M. Burkholder, Theresa G. Leung, Nicholas J. Butler, James P. Dunn, Jennifer E. Thorne
26.05.2014

МЕТА
Описати клінічну картину увеїтів, що співпвдають з початком потовщення иа ущільнення татуйованої шкіри.
ПРОЕКТ
Дослідження серії випадків
МЕТОДИ
Були обстежені сім слідуючих один за одним пацієнтів, що мали співпадіння увеїту та ущільнення татуйованої шкіри протягом 18ти місячного періоду. Всі пацієнти пройшли повне офтальмологічне обстеження та цілеспрямоване системне медичне дослідження, включаючи серологічні тести та променеве дослідження. У двох пацієнів була взята біопсія з ділянки татуйованої шкіри. Було описано клінічний перебіг захворювання та результат лікування протягом послідуюючого періоду спостереження від 1 до 20 місяців (середній період спостережння тривав 9 міс.). Найважливіші результати досліджень включили: ступінь інраокулярного запального процесцу, офтальмологічні ускладнення, гостроту зору, клінічні спостереження змін татуйованої шкіри та результати біопсії.
РЕЗУЛЬТАТИ
П`ятеро з семи пацієнтів мали двосторонній передній негранулематозний увеїт: 4 - хронічний перебіг і 1- рецедивуючий. Решта двоеє пацієнтів мали двосторонній хронічний гранулематозний панувеїт. Біопсія потовщеної та ущільнененої татуйованої шкіри була виконана у двох пацієнтів і виявила неказеозне гранулематозне запалнення в оточенні чорнил тату. В усіх пацієнтів зміни шкіри розсмоктались, був відмічений стійкий терапевтичний ефект у пацієнтів, що приймали високі дози преднізолону перорально при інраокулярному запаленні. В подальшому п`ять пацієнтів пережили спалахи рецидивів інтраокулярного запалення в поеднанні з повторним потовщенням та ущільненням татуйованої шкіри.
ВИСНОВКИ
Дані випадки пердставили групу пацієнтів в яких татуювання шкіри, ймовірно, спровокувало імунну відповідь, що лягла в основі одночасного запалення очей і татуйованої шкіри.