Новий індекс для моніторингу прогресії центрального поля зору при глаукомі
Новий індекс для моніторингу прогресії центрального поля зору при глаукомі

de Moraes C,
Furlanetto R,
Ritch R,
Liebmann J;
Ophthalmology (квітень 2014 року)

МЕТА Індекс поля зору (ІПЗ) підсумовує інформацію глобального поля зору (ПЗ) і був розроблений, щоб стежити за розвитком глаукоми з використанням 24-2 і 30-2 стратегій. Ми застосували подібні принципи і статистичні процедури для розробки нового параметру, індекс центрального поля (ІЦП), щоб контролювати прогресію 10-2 ВП.
СПОСІБ Ретроспективний аналіз когорт .
УЧАСНИКИ пацієнти з глаукомою, що мають парацентральні дефекти, котрі видно на 24-2 периметрії і супроводжуватися щонайменше 5-ма 10-2 тестами ПЗ.
МЕТОДИ ІЦП був розроблений за допомогою розрахунку скоригованого за віком дефекту глибини в тестових точках, отриманих в ході 10-2 оглядів. Чутливості в цих точках були записані у відсотках за аналогією з методом, описаним для ІПЗ: 100 -[(|Загальне відхилення|/скоригований за віком нормальний поріг) × 100]. Процедура зважування була застосована на основі опублікованих оцінок просторового збільшення потиличної кори. Для перевірки ми провели змішане лінійне тестування моделі для зв'язку між темпами зміни ІЦП (%/рік) і відомими факторами ризику прогресування глаукоми у популяції зі сформованою глаукомою і не менше 5-и 10-2 тестів ПЗ. Щоб визначити, чи впливала катаракта на ІЦП, що, як відомо, відбувається з середнім відхиленням (СВ), ми провели пілотну оцінку порівнюючи темпи зміни ІЦП в 3-х групах: (1) очі з катарактою, (2) псевдофакічні очі, і (3) очі в яких була проведена хірургічна операція у середині циклу.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ Величини зміни ІЦФ та СВ.
РЕЗУЛЬТАТИ значення індексу центрального поля були розраховані для 176-ти очей 142-х пацієнтів. Середня швидкість зміни ІЦП всієї вибірки була -1.10 %/рік (95 % інтервал довіри, -1.03 до -1.16 %/рік). Підвищений внутрішньоочний тиск (Р < 0,001) було значною мірою пов'язано з більш швидкою зміною ІЦП, в той час як стан кришталика не впливав на темпи зміни ІЦП (P> 0,100)
ВИСНОВКИ: Ми розробили та затвердили новий індекс для моніторингу прогресування центрального поля, що є мінімально зачеплений наявністю або видаленням катаракти та що він значно корелює з важливим фактором ризику для прогресування глаукоми. Цей новий індекс може стати корисним для лікування глаукоми, особливо в поєднанні зі звичайними статичними периметричними стратегіями.