Звіт. Всеросійський конгрес з міжнародною участю «Глаукома на рубежі століть»
Звіт. Всеросійський конгрес з міжнародною участю «Глаукома на рубежі століть»

5-6 вересня 2013р. в ДТРК "Корстон-Казань" відбувся Всеросійський конгрес з міжнародною участю «Глаукома на рубежі століть», присвячений 100-річчю з дня народження казанського офтальмолога М.Б. Вургафта.
Організаторами конгресу виступили: ДАУОЗ «Республіканська клінічна офтальмологічна лікарня Міністерства Охорони здоров'я Республіки Татарстан». Конгрес проходить під егідою Російського глаукомного суспільства.
Конгрес присвячений одній з найпоширеніших проблем - глаукомі.
У роботі конгресу взяли участь понад 750 лікарів - офтальмологів з 43 регіонів РФ, а так само 11 країн ближнього і далекого зарубіжжя.
Учасники конгресу відзначили зростаючу значущість як медичного, так і соціального аспекту даного захворювання.
Так само в рамках конгресу проводиться експертна рада з глаукоми країн СНД. Місце проведення конгресу так само обрано не випадково, так як Республіка Татарстан - один з тих регіонів, де проблемі глаукоми приділяється особлива увага.

З вітальним словом на адресу до учасників конгресу звернулися:
Прем'єр міністр Республіки Татарстан Халіков І.Ш.
Перший заступник Міністра Охорони здоров'я Республіки Татарстан (нині Міністр Республіки Татарстан) Вафин А.Ю.
Головний офтальмолог РФ, директор Московського НДІ очних хвороб ім. Гельмгольца, професор, д.м.н. В.В. Неро,
Академік РАПН, член кореспондент РАМН, директор ДУ НДІ очних хвороб РАМН, професор, д.м.н. Аветисов С.Є.
Генеральний директор ФГБУ "МНТК" Мікрохірургія ока "ім .Акад. С.М. Федорова, професор, д.м.н. Чухраєв А.М.

З доповідями виступили:
Є.А. Єгоров - д.м.н., професор, академік РАПН, РАМТН, президент Російського глаукомного суспільства, зав. кафедрою офтальмології ім. А.П. Нестерова РНІМУ ім. Н.І. Пирогова
Т.К. Ботабекова - д.м.н, професор, генеральний директор АТ "Казахський НДІ ГБ", головний офтальмолог Казахстану.
О.М. Аміров - к.м.н., головний лікар ДАУОЗ РКОБ МОЗ РТ , зав. кафедрою офтальмології КГМА, головний позаштатний офтальмолог РТ.
Головні офтальмологи суб'єктів РФ.
У рамках першого дня конгресу були розглянуті питання патогенезу, клініки, сучасні методи консервативного і хірургічного лікування глаукоми, а так само запропоновані нові види її класифікації .

Детальний фотозвіт