Науково – практична конференція офтальмологів з міжнародною участю “Філатовські читання”
Науково – практична конференція офтальмологів з міжнародною участю “Філатовські читання”

Науково – практична конференція офтальмологів з міжнародною участю

“Філатовські читання”

(23 - 24 травня 2013 р., м. Одеса)

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції офтальмологів з міжнародною участю “Філатовські читання”, присвяченої 80-річчю тканинної терапії за методом академіка В.П. Філатова (Посвідчення УкрІНТЕІ №341 від 14 червня 2012 року).

 

Основні науково – практичні напрямки конференції:

  • організація офтальмологічної допомоги;
  • тканинна терапія та перспективи застосування природних біологічно активних речовин в сучасній медицині;
  • лазерні технології в офтальмології;
  • сучасні методи діагностики, лікування та профілактики очної патології у дитячого та дорослого населення.

В рамках конференції буде проведена виставка сучасних лікарських засобів, виробів медичного призначення і спеціалізованих видань. На виставці учасники конференції зможуть ознайомитись з останніми досягненнями вітчизняних та зарубіжних компаній.

            Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

            Матеріали конференції будуть видані у вигляді збірника тез.

Тези доповідей приймаються у 2-х екземплярах не більше 2 –х сторінок у форматі А4 разом з електронним варіантом  (на носіях CD-R). Перший екземпляр роботи не підписується та не візується. Другий екземпляр повинен бути завізований керівником та печаткою установи, підписаний усіма авторами. Роботи разом з рекомендацією установи, де була виконана робота, просимо надсилати за адресою:

наук. сп. Мирненко В.В., Інститут ім. В.П.Філатова, бульвар Французький, 49/51, Одеса, Україна, 65061 та електронною поштою: filatovіnstitut@ukr.net.

Роботи, які будуть надіслані на іншу електронну адресу до розгляду не приймаються.

З роботою треба обов’язково надіслати адресу для листування та електронну адресу, копію платіжного доручення про надіслані гроші на часткове покриття витрат на публікацію робіт, а також реєстраційний внесок

            Правила оформлення роботи:

            Текст робіт повинен бути набраний у форматі MS WORD з розширенням .doc або .rtf., шрифтом Times New Roman, розміром - 14, без перенесення слів, об’ємом до 2 – х сторінок формату А4 (30 рядків на сторінку, міжрядковий інтервал 1,5), з обов'язковим резюме російською та англійською мовою (до 15 рядків) із зазначенням назви роботи й авторів.

            Структура роботи:

а) назва роботи маленькими літерами (починаючи з великої);

б) ініціали та прізвище автора (авторів), місто, країна;

в) на окремому аркуші додаються відомості про авторів (прізвище, ім′я, по-батькові, наукове звання, посада, установа(и), де була виконана робота, адреса для кореспонденції (поштова адреса, e-mail);

г) текст роботи має бути чітко сформульованим, з виділеними розділами: актуальність, мета, матеріал та методи, результати, висновки.

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ РОБІТ  15 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редагування тексту роботи.

Гроші на часткове покриття витрат на публікацію робіт (з кожного автора кожної роботи) в сумі 80 грн., а також реєстраційний внесок у розмірі:

до 15 квітня

після 15 квітня

300 грн.

Для членів ТОУ   200 грн.

 

400 грн.

слід направляти за наступними реквізитами:

Отримувач:  ТОВАРИСТВО ОФТАЛЬМОЛОГІВ УКРАЇНИ

ОКПО 33721774,  МФО 328384,  АКБ «ІМЕКСБАНК», м. Одеса

Рахунок № 26008016532001

Найменування платежу: за публікацію роботи на науково–практичну конференцію офтальмологів та реєстраційний внесок.

В платіжному дорученні обов’язково вказати “На видання тез конференції. Без ПДВ”, “Реєстраційний внесок на конференцію. Без ПДВ”, місто, прізвище особи, за яку здійснюється внесок.

Додаткову інформацію можна одержати на сайті: www.filatov.md, www.tou.org.ua в оргкомітеті конференції по електронній пошті  filatovinstitut@ukr.net  або по телефонах  Оргкомітету:

(0482) 634206 – Стойловська Олена Георгіївна,

(0482) 636316 -  Мартопляс Костянтин Віталійович,

(048) 7298490 -  Мирненко Валерія Вікторівна