Науково – практична конференція офтальмологів Чернігівської, Київської, Полтавської, Сумської та Черкаської областей України «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань органа зору» (12-13 вересня 2013 р., м. Чернігів)
Науково – практична конференція офтальмологів Чернігівської, Київської, Полтавської, Сумської та Черкаської областей України «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань органа зору» (12-13 вересня 2013 р., м. Чернігів)

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково–практичної конференції офтальмологів Чернігівської, Київської, Полтавської, Сумської та Черкаської областей України «Сучасні методи діагностики та лікування захворювань органа зору» .

Основні науково – практичні напрямки конференції:
• організація офтальмологічної допомоги;
• нові методи діагностики та лікування очної патології у дитячого та дорослого населення.
В рамках конференції буде проведена виставка сучасних лікарських засобів, виробів медичного призначення і спеціалізованих видань. На виставці учасники конференції зможуть ознайомитись з останніми досягненнями вітчизняних та зарубіжних компаній.

Офіційні мови конференції: українська, російська.
Матеріали конференції будуть видані у вигляді збірника тез.
Тези доповідей приймаються роздрукованими у 2-х екземплярах не більше 2-х сторінок у форматі А4 разом з електронним варіантом (на носіях CD-R) та надсилаються електрону адресу: filatovinfo@ukr.net
Перший екземпляр роботи не підписується та не візується. Другий екземпляр повинен бути завізований керівником та печаткою установи, підписаний усіма авторами. Роботи разом з рекомендацією установи, де була виконана робота, просимо надсилати за адресою: В.В. Мирненко, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.. В.П. Філатова НАМН України», Французький бульвар, 49/51, Одеса, Україна, 65061 та електронною поштою.
Роботи, які будуть надіслані на іншу електрону адресу до розгляду не приймаються.
З роботою треба обов'язково надіслати адресу для листування, електрону адресу та телефон.

РОБОТИ ПО ФАКСУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ

Правила оформлення роботи:
Текст робіт повинен бути набраний у форматі MS WORD з розширенням .doc або .rtf., шрифтом Times New Roman, розміром - 14, без перенесення слів, об'ємом до 2 – х сторінок формату А4 (30 рядків на сторінку, міжрядковий інтервал 1,5).
Структура роботи
а) назва роботи маленькими літерами (починаючи з великої);
б) ініціали та прізвище автора (авторів), місто, країна;
в) на окремому аркуші додаються відомості про авторів (прізвище, ім′я, по-батькові, наукове звання, посада, установа(и), де була виконана робота, адреса для кореспонденції (поштова адреса, e-mail, телефон);
г) текст роботи має бути чітко сформульованим, з виділеними розділами: актуальність, мета, матеріал та методи, результати, висновки.
РЕДАКЦІЙНА ПРАВКА СТАТЕЙ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ РОБІТ 1 ЛИПНЯ 2013 РОКУ

Додаткову інформацію можна одержати на сайтах: www.filatov.md,
в оргкомітеті конференції по електронній пошті filatovinfo@ukr.net або по
телефонах Оргкомітету:
(048) 7465208 - Стойловська Олена Георгіївна,
(048) 7298490 - Мирненко Валерія Вікторівна